המחלקה לגאוגרפיה שמחה לברך את יונת ריין ספיר

16 אוגוסט, 2021
יונת ריין ספיר

דוקטורנטית במחלקה על זכייתה בפרס LDD על הרצאה מצטיינת בתחום איכות הסביבה בועידה השנתית למדע וסביבה של האגודה הישראלית לאקולוגיה ולמדעי הסביבה. ההרצאה: "יוזמות מדיניות סביבתיות בשלטון המקומי – השונות בין רשויות שונות והשפעת המבנה השלטוני על היזמות". כל הכבוד!