ברכות לדר' עמית טובי!

27 יוני, 2021
ברכות לדר' עמית טובי!
ברכות לדר' עמית טובי על קבלת מרצה בכיר עם קביעות במחלקה. המחלקה מאחלת המשך עשייה מדעית פוריה!