סיור ראשון בקורס "הכפר הערבי המסורתי בסביבות ירושלים" של ד"ר אמיר גלילי