סיור הסטודנטיות/ים בגאוגרפיה של פעילות כלכלית ותכנון מטרופוליני למעלה אדומים, נובמבר 2021