הסיור הלימודי של המחלקה לגיאוגרפיה לברלין 12-19 יוני בהנחיית פרופ' נועם שובל