טופס בקשה לתרגל במחלקה לגאוגרפיה לשנה"ל תש"פ

סטודנטים לתואר שני ושלישי בגאוגרפיה המעוניינים לתרגל במחלקה לגאוגרפיה בשנת הלימודים הקרובה מתבקשים למלא את טופס הבקשה ולהחזירו למזכירות עד 7.7.19
* עדיפות תינתן לתלמידי מסלול א' (מחקרי), בהתאם להישגיהם בלימודים.