טופס בקשה לתרגל במחלקה לגאוגרפיה לשנה"ל תשפ"ב

סטודנטים לתואר שני ושלישי בגאוגרפיה המעוניינים לתרגל במחלקה לגאוגרפיה בשנת הלימודים הקרובה מתבקשים למלא את טופס הבקשה ולהחזירו למזכירות עד 11.7.21.
* עדיפות תינתן לתלמידי מסלול א' (מחקרי), בהתאם להישגיהם בלימודים.