טופס בקשה לתרגל במחלקה לגאוגרפיה לשנה"ל תשפ"א

סטודנטים לתואר שני ושלישי בגאוגרפיה המעוניינים לתרגל במחלקה לגאוגרפיה בשנת הלימודים הקרובה מתבקשים למלא את טופס הבקשה ולהחזירו למזכירות עד 8.7.20
* עדיפות תינתן לתלמידי מסלול א' (מחקרי), בהתאם להישגיהם בלימודים.