טופס בקשה למלגת גונטר

פרטים אישיים (יש לצרף קורות חיים בנפרד)
לימודים אקדמיים
הישגים בלימודים
תלמידי מוסמך
תלמידי דוקטורט
מסמכים שיש להעביר בנפרד למזכירות המחלקה
תואר שני: קורות חיים, הצעת מחקר, אישור מהמדריך שהצעת המחקר של המועמד הוגשה, מכתב המלצה מהמדריך, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דו"ח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת. תואר שלישי: קורות חיים, גיליונות ציונים לתואר ראשון ושני, הצעת מחקר (לתלמידים בשלב ב') או מסמך כוונת מחקר (2-1 עמודים) המתאר את כיוון הדוקטורט העתידי (לתלמידים בשלב א'), מכתב המלצה מהמדריך. בנוסף, למגישים בקשה למלגת המשך: דו"ח התקדמות ופעילות מחקרית בשנה הקודמת.