מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי 810

מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

מסלול לא מחקרי:

בדיקת חובות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנת תשע"ז
טופס בדיקת חובות תשע"ז