תוכניות לימודים

תואר בוגר

מידע והרשמה

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: דו-חוגי וחד-חוגי.

לימודי התואר הראשון כוללים לימודי חובה משותפים לכל התלמידים, ולימודי בחירה בהתאם לתחומי הגאוגרפיה השונים.

שנה א' מורכבת כמעט כולה מקורסי חובה ובשנים ב' ו-ג' ילמדו התלמידים גם לימודי בחירה. כמו כן משתתפים התלמידים בסיורים לימודיים הנלווים לחלק מהקורסים. בשנה א' ילמדו כל תלמידי המחלקה במסלול הדו-חוגי, ויהיו רשאים לעבור למסלול החד-חוגי בשנה ב' (בכפוף לתנאי הקבלה שיקבעו ע"י הפקולטה למדעי החברה).

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים

תכנית לימודים

חטיבה בגאואינפורמטיקה

מידע והרשמה

חטיבה בגיאואינפורמטיקה

החטיבה בגאואינפורמטיקה מיועדת להקנות ללומדים בה ידע תיאורטי ומעשי בתחום המידע הגיאוגרפי והשיטות החישוביות המודרניות בתחום זה תוך דגש על: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג), חישה מרחוק, בסיסי נתונים, סטטיסטיקה ומודלים מרחביים.

דרישת החטיבה היא ל- 32 נ"ז בנוסף על הנ"ז הנדרש בחוג/י הלימוד של הסטודנט. יחד עם זאת, בשל הקרבה הנושאית ללימודי הגאוגרפיה, עבור תלמידי גאוגרפיה, המחלקה  תכיר בחלק מנ"ז החטיבה במסגרת התואר הראשון בגאוגרפיה (חלק מקורסי החטיבה הנדרשים מהווים קורסי חובה בגאוגרפיה) ובלבד שיסיימו התלמידים את התואר במינימום הנ"ז הנדרש בתואר.

החטיבה תצוין בתעודת הבוגר של תלמיד שסיים את הלימודים בה בהצלחה.

החטיבה מוצעת לתלמידי בוגר במסלול דו חוגי וחד חוגי ופתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה החל משנה ב' ללימודיהם לתואר הראשון.

תנאי קבלה

קבלה לחטיבה על סמך ציוני שנה א'

תנאי סף להרשמה: ציון 85 לפחות ב 10 נ"ז הטובות מבין קורסי שנה א'

הרשמה לחטיבה

ההרשמה לחטיבה תתבצע באמצעות מזכירות המחלקה לגאוגרפיה, בין החודשים יולי – אוגוסט מידי שנה, על פי הפרסום שיופץ במחלקות השונות ובאתר המחלקה לגאוגרפיה (פרטים באתר ובמזכירות המחלקה).

למילוי טופס הרשמה לחטיבה לחצו כאן

יועץ החטיבה: פרופ' נעם לוין  טלפון 02-5881078, חדר 4620, מדעי החברה, הר הצופים
 

תכנית לימודים

תכנית "נתיבים לתכנון וסביבה"

תואר מואץ- בוגר ומוסמך בארבע שנים

החל מתשע"ח המחלקה לגאוגרפיה תציע לתלמידים מצטיינים אפשרות להשלים תואר בוגר ותואר מוסמך תוך ארבע שנות לימוד. בתואר המואץ ניתן להמשיך לתואר מוסמך ב"גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי" או למוסמך ב"ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה", במסלול מחקרי או לא מחקרי.
תלמידים שיסיימו בתכנית זו יקבלו את התעודות הבאות: בוגר ב"גאוגרפיה" ומוסמך ב"גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי" או לחילופין מוסמך ב"ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה" (בהתאם לתחום ההתעניינות).

לחצו כאן למידע נוסף
 

תואר מוסמך

המחלקה לגאוגרפיה תעניק תואר מוסמך לתלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי הבוגר. הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי, הכולל כתיבת עבודת גמר ומסלול לא מחקרי.

תואר המוסמך יתאפשר במסגרת השילובים הבאים:

  • גאוגרפיה ללא מגמה וללא התמחות
  • גאוגרפיה בהתמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה
  • גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי (תואר משותף עם המכון ללימודים עירוניים)


תנאי קבלה

לפירוט תנאי הקבלה

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים

 

לימודי דוקטורט

תנאי קבלה ללימודי דוקטורט במחלקה

  • תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי מוכר בציון 85 לפחות
  • עבודת גמר בציון 85 לפחות
  • אישור של חבר/ת סגל בכיר במחלקה לגאוגרפיה לגבי נכונותו/ה לשמש כמנחה
  • אישור הועדה ללימודי דוקטורט במחלקה לגאוגרפיה

מידע נוסף והרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר


תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר מוסמך במסלול ב' (לא מחקרי) בממוצע של 85 ומעלה ומעוניינים להמשיך לתואר שלישי, יכולים להגיש בקשה להירשם במעמד "משלים למחקר" לצורך השלמת התזה.

את הבקשה, בליווי אישור מטעם המנחה המיועד/ת, יש להעביר לגב' אוראל לוי- רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה orele@savion.huji.ac.il, 02-5883416.

פרטים נוספים ניתן למצוא בפרק תלמיד משלים מחקר בשנתון הפקולטה למדעי החברה.