תדהר פרידמן

תדהר פרידמן

 תואר ראשון בגיאוגרפיה עם החטיבה בגיאואיפורמטיקה ומדע המדינה.

סטודנט לתואר שני בתכנון עירוני ואזורי במגמת תכנון תחבורה.

מתרגל בקורס - ג"ג של פעילות כלכלית 40104