פרופ' רפי רייש

רפי
פרופ'
רפי
רייש
אדריכל ומנהל מקצועי של המרכז לחדשנות עירונית- האוניברסיטה העברית
Rafi.rich@mail.huji.ac.il

מרצה בקורסים:

40996 - ערים חכמות: היבטים טכנולוגיים וחברתיים של החידוש העירוני
40997 - ערים חכמות: פרויקט אינטגרטיבי