דר' רותם בר-אור

רותם בר אור
הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
היחידה להוראת התכנות

מרצה בקורס:
40710 מבוא לביג דאטה (Big Data) גיאו-מרחביים

40340 מסדי נתונים SQL וגאוגרפיה