מר רביד לוריא

לרשימת הקורסים יש ללחוץ על התמונה
ravid.luria@mail.huji.ac.il
40415 גישות ושיטות במחקר הגאוגרפי
40115 מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים א'