ד"ר ניצן לוי

ניצן לוי

 

ד"ר ניצן לוי הוא מנכ"ל איגוד ערים לאיכות הסביבה יהודה מזה 26 שנה. בוגר בביולוגיה, מוסמך באקולוגיה. ודוקטור לניהול, מדיניות ותכנון הסביבה. כולם, מהאוניברסיטה העברית בירושלים.

מתעניין בניהול סביבתי ארצי, מדיניות סביבתית בשלטון המקומי. מומחה לניהול פסולת מוצקה, תכנון סביבתי מתקדם, ולניהול סביבתי חוצה גבולות.