דר' משה גולדשטיין

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
היחידה להוראת התכנות
goldmosh@g.jct.ac.il

מרצה בקורס:
40340 מסדי נתונים SQL לגיאוגרפיה