גב' יעל ישראלי

יעל ישראלי
לרשימת הקורסים יש ללחוץ על התמונה

מתרגלת בקורסים:

40109 מבוא לאקלים והתחממות גלובלית
40107 גאואינפורמטיקה א'
40101 מבוא לגאומורפולוגיה וסיכונים טבעיים
40111 מבוא לגאוגרפיה סביבתית