מר ינון גבע

ינון גבע
לרשימת הקורסים יש ללחוץ על התמונה

מתרגל בקורסים:

40903 שיטות מחקר למ"א
56240 ארגונים ציבוריים: תאורה ומעשה
40104 גאוגרפיה של פעילות כלכלית