ד"ר חגית קיסר

חגית

 

חגית קיסר - חוקרת ויוצרת, מחברת בין תיאוריה ביקורתית, אקטיביזם ואמנות, כותבת ומלמדת בשדות של לימודי מדע וטכנולוגיה, גיאוגרפיה ביקורתית ואורבניזם. בעבודת הדוקטורט עסקה בפוליטיקה של המרחב האווירי ובאפשרות של ״מבט העל האזרחי״ בעידן הרחפנים. תחומי מחקר: פוליטיקה של טכנולוגיות מידע, מידע פמיניסטי, מדע אזרחי, טכנולוגיות קוד פתוח וטכניקות ״עשי-זאת-בעצמך״, השלכות חברתיות ופוליטיות של דיגיטציה מסיבית באוספים וארכיונים, דיגיטציה גלובליזציה ודה- קולוניזציה, פוליטיקה של תכנון עירוני, זכות לעיר/דחיקה מהעיר, ביקורת העיר החכמה, זכויות אדם וטכנולוגיה.