אלונה חיים

אלונה
לרשימת הקורסים יש ללחוץ על התמונה

40111 - מבוא לגאוגרפיה סביבתית

 

40415 - גישות ושיטות במחקר הגיאוגרפי 

40352 - כמה אנשים יכול כדור הארץ להכיל?