כותרת: 
לתואר מוסמך
תיאור: 
התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
Image: 
התכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה
טקסט חלופי: 
תכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה