תיאור: 
מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי
Image: 
slider_home06_01.jpg
טקסט חלופי: 
מוסמך בגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי