ביקור של 30 תלמידי י"א' בי"ס בויאר, מגמת סייבר ג"ג