פרס למתרגלים מצטיינים

לעוזרי ההוראה (המכונים גם "מתרגלים") במחלקה לגאוגרפיה יש חשיבות רבה בסיוע בהוראת קורסי המבוא הגדולים של התואר הראשון ובקורסים נוספים הנדרש בהם תרגול רב, כגון קורסי הממ"ג והחישה מרחוק.
מידי שנה האוניברסיטה והמחלקה עורכות סקר שביעות רצון בקרב התלמידים ביחס לעוזרי ההוראה. כדי להדגיש את החשיבות הרבה שאנו רואים באיכות ההוראה, החליטה המחלקה לייסד בשנת תשע"ב פרס למתרגלים המצטיינים בסקר הערכת ההוראה. גובה הפרס הינו 500 ₪.

הפרס יוענק במסגרת מפגש הבוגרים השנתי של המחלקה לגאוגרפיה.


זוכי הפרס

זוכי הפרס לשנת תשע"ח
רותם משקוב
ינון גבע
לביא מיידניק

זוכי הפרס לשנת הלימודים תשע"ז
 סטס דרפקין
עדי הלפרן

זוכי הפרס לשנת הלימודים תשע"ו
היבה בוארדי
אור גור

זוכי הפרס לשנת תשע"ה
אפרת שנהב: תרגלה בקורס "גאוגרפיה של פעילות כלכלית" (40104)
מוטי זוהר: תרגל בקורסים "מבוא לכרטוגרפיה" (40107) ו-"מבוא לממ"ג" (40942)

זוכי הפרס לשנת תשע"ד
יאיר גרינברגר- תרגל בקורסים ניתוח עירוני ואזורי- יישומי GIS  
שיטות איתור מתקדמות ויישומן במחקר הגאוגרפי (40836).
רשף מוריה- תרגל בקורסים     מבוא למערכות מידע גאוגרפיות (40942)                                      
סדנא ליישומי ממ"ג רסטרי (40834).
 

זוכי הפרס לשנת תשע"ג
אחישלום אלמוג- תרגל בקורס גאוגרפיה היסטורית-תרבותית של ירושלים לתקופותיה (40615)
מור פאר- תרגלה בקורסים: מבוא לממ"ג (40942)
סדנא בממ"ג ראסטרי (40834)

 

זוכי הפרס לשנת תשע"ב
עמית טובי- תרגל בקורס מבוא לתורת האקלים (40109)
אמיר אלישע- תרגל בקורסים: מבוא לממ"ג (40942)
סדנא בממ"ג ראסטרי (40834)