הצעות עבודה - מרץ 2021

01.03.2021

 

רכז - GIS בירושלים - חצי משרה, מתאים לסטודנטים
מתאים לסטודנטים, יוצאי יחידות מיפוי, או למעוניינים בחצי משרה עם גמישות, בשכר שעתי.
• הכרות עם תוכנת arcgis (לפחות שנה)
• הכרות עם תחום הקדסטר והתכנון (גושים, חלקות, מגרשים, איתור תבע"ות)
• יכולת איתור, אבחון, זיהוי ופענוח תצלומי אוויר
קוח ל- boaz@mapro.co.il

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

01.03.2021

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

קול קורא - חוקרים צעירים

קבוצת מחקר עבור חוקרות/ים צעירות/ים: ערים, מגוון וצדק מרחבי

"הקליניקה האורבנית", "המרכז לחקר הרב-תרבותיות והמגוון" באוניברסיטה העברית ו"מכון ירושלים למחקרי מדיניות" מזמינים אתכן.ם אל סדרה של חמישה מפגשים בין חוקרים צעירים מצטיינים מכל המחלקות (מאסטרנטים, דוקטורנטים, פוסט-דוקטורנטים), מעצבי מדיניות וארגוני חברה אזרחית על תהליכים עירוניים עכשוויים.