לוח בחינות

מועדי הבחינות וחדרי הבחינה נקבעים ומתואמים באופן מרוכז ע"י רכז הבחינות במזכירות הפקולטה למדעי החברה

 
לצפייה בכללים ונהלים הנוגעים לבחינות
 
לצפייה בלוח הבחינות
 
לצפייה במחברות בחינה סרוקות