פרטי התקשרות ושעות קבלה

המחלקה לגאוגרפיה - שעות קבלה מרצים - סמסטר ב'
 

שם

שעות קבלה

טלפון

דוא"ל

חדר

פרופ'  רן אהרנסון

ב' 12:00-13:00

5883356

msranaar@mscc.huji.ac.il

4622

פרופ' רוני אלנבלום

בתיאום מראש

5883354

msronni@mscc.huji.ac.il

4607

מר עדי בן-נון

מנהל אדמיניסטרטיבי  -המרכז לגיאוגרפיה חישובית.

בתיאום מראש

5881287

bennun@cc.huji.ac.il

3604

ד"ר גלית בלנקשטיין-כהן

ד' 11:00-12:00

5880498

msgalic@mscc.huji.ac.il

1751 בית הספר למדיניות ציבורית

ד"ר עמית טובי

מרכז סמינר סגל מורים ודוקטורנטים

ד' 12:30-13:20

5883352

Amit.Tubi@mail.huji.ac.il

4618

פרופ' נעם לוין

מנהל אקדמי- המרכז לגיאוגרפיה חישובית

ויועץ החטיבה לגאואינפורמטיקה.

ד' 12:00-13:00

5881078

noamlevin@mscc.huji.ac.il

4620

פרופ'  אפרת מורין

 

א' 16:00:17:00

בתיאום מראש

6584669

msmorin@mscc.huji.ac.il

3601

ד"ר אמילי סילברמן

לא מלמדת בסמסטר א'

5883353

emilysilv@gmail.com

4619

פרופ' ערן פייטלסון

ד' 16:15-17:15

5883346

msfeitel@mscc.huji.ac.il

4611

פרופ' איתי פישהנדלר

מרכז ההתמחות בניהול תכנון ומדיניות הסביבה.

ג' 13:30-14:30

5883349

fishi@mscc.huji.ac.il

4609

פרופ' דני פלזנשטיין

ראש המחלקה

ג' 09:30-10:30

5883343

msdfels@mscc.huji.ac.il

4605

ד"ר שאול  ציונית

ד' 09:45-10:45

(בתיאום מראש)

 

shaultz@openu.ac.il

 

פרופ' סיגל קפלן

ג' 14:30-16:00

5883020

sigal.kaplan@mail.huji.ac.il

4604

פרופ' גלעד רוזן

יועץ תואר בוגר

ד' 17:15-18:15

5883344

gillad.rosen@mail.huji.ac.il

4608

פרופ' ערן רזין

ראש התוכנית לגאוגרפיה
ותכנון עירוני ואזורי

ג' 10:30-11:30

5883351

msrazin@mscc.huji.ac.il

4617

פרופ'  נעם שובל

יועץ ללימודי מוסמך ודוקטורט

 

ג' 12:00-13:00

5881433

noamshoval@huji.ac.il

3611

יערה רוזנר

ד' 16:00-18:00

 

Yaara.Rosner@mail.huji.ac.il

 

ד"ר דרור קוכן

יום ב'

בתיאום מראש

 

ror.kochan@gmail.com

 

מוטי קפלן

בתיאום מראש

 

ronital@hotmail.com

 

בני פירסט

בתיאום מראש

במייל או בנייד

0544388337

 

 

benny.furst@mail.huji.ac.il

 

 

נעמה רינגל

אחרי השעור

 

Naama.Ringel@mail.huji.ac.il

 

 

ד"ר משה גולדשטיין

בתיאום מראש במייל

 

Moshe.goldstein@mail.huji.ac.il

 

 

 

שעות קבלה - מתרגלים

גיאואינפורמטיקה א' (40107)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

יעל ישראלי

א' 14:00-15:00

בתיאום מראש

yael.israeli1@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

מבוא לאקלים והתחממות גלובלית (40109)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

יעל ישראלי

א' 14:00-15:00

בתיאום מראש

yael.israeli1@mail.huji.ac.il

3611 ב'

מריה ורניק

ד' 12:15-13:15

maria.vernik@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

מבוא להידרולוגיה (40106)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

אשר מצגר

בתיאום מראש

asher.metzger@mail.huji.ac.il 

3611 ב'

 

גאוגרפיה עירונית 40130

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

רותם משקוב

ג' 09:00-10:00

rotem.mashkov@mail.huji.ac.il

3612

עוז צלאל

ג' 16:30-17:30

oz.zalel@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

גישות ושיטות במחקר הגאוגרפי (40415)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

רביד לוריא

ד' 13:00-14:00

ravid.luria@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

גיאואינפורמטיקה ב'  40942

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

לביא מיידניק

ג' 16:30-17:30

lavi.miednik@mail.huji.ac.il

4721 מעבדת ה-GIS

אילת אלבאום

ג' 18:00-19:00

בתיאום מראש

eilat.elbaum@mail.huji.ac.il

בחוות המחשבים ברוח

יערה הרלינג

ד' 09:30-10:30

בתיאום מראש

yaara.herling@mail.huji.ac.il

3611 ב'

 

מבוא חישה מרחוק (40332)

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

עדנה גוק

ד' 15:00-16:00 בתיאום מראש

edna.guk@mail.huji.ac.il

כיתה 2 בחוות מחשבים רוח
 

מבוא לסטטיסטיקה לגאוגרפים א' 40115

שם

שעות קבלה

דוא"ל

חדר

רביד לוריא

ד' 12:00-13:00

ravid.luria@mail.huji.ac.il

3611 ב'