למה גאוגרפיה?

למה גאוגרפיה?

גאוגרפיה בעברית - מפגש של אדם וסביבה

במה עוסקת הגאוגרפיה? בשנים האחרונות חשיבותה של הגאוגרפיה כתחום דעת מדעי והביקוש לידע גאוגרפי בתחום היישומי גדלו לאין שיעור כתוצאה ממספר תהליכים מרכזיים: עליית המודעות לבעיות סביבתיות כתוצאה מפעילות האדם ועלייה בסיכונים הנובעים מאסונות טבע עקב גידול באוכלוסיה האנושית, התעצמות תהליכי גלובליזציה ושינויים פוליטיים ברמה העולמית, האזורית והמקומית, ועליית חשיבותה של מהפכת המידע והתפתחות טכנולוגיות המידע. שינויים אלה הביאו לתמורות מהותיות בחיים האנושיים ויוצרים אפשרויות חדשות והזדמנויות מגוונות בתחומי המחקר, ההוראה והתעסוקה.

למה ללמוד גאוגרפיה? לימודי הגאוגרפיה באוניברסיטה העברית בירושלים מקנים לסטודנטים ראייה רחבה ואינטגרטיבית של תהליכים אנושיים וסביבתיים המתרחשים על פני כדור הארץ. הלימודים בחוג מקיפים נושאים של גאוגרפיה עירונית וכלכלית, היסטורית-תרבותית, פיזית וסביבתית, תחבורה ותיירות, כרטוגרפיה, חישה מרחוק וגאואינפורמטיקה. הכשרה במקצוע הגאוגרפיה עשויה לפתוח הזדמנויות מגוונות לתעסוקה, כגון תכנון עירוני ואזורי, ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה, גאואינפורמטיקה, תחבורה, קהילה, חינוך ועוד.

הלימודים במחלקה לימודי הגאוגרפיה באוניברסיטה משלבים בין הרצאות בכיתות ועבודה בקבוצות מחקר, בקליניקות ובמעבדות גאואינפורמטיקה, מחנות מחקר וסיורים לימודיים בארץ ובעולם.
הלימודים כוללים לימודי חובה ולימודי בחירה בנושאים מגוונים. השנה הראשונה מוקדשת בעיקרה ללימודי המבואות ובשנתיים הנוספות נהנים תלמידנו מלימודי בחירה מרובים. החל משנה השניה מוצעת האפשרות ללמוד גם לימודי גאואינפורמטיקה המקנים לתלמידים ידע תיאורטי, מדעי ויישומי בתחום המידע הגאוגרפי ובשיטות חישוביות חדשניות.

הצטרפו אלינו למחלקה לגאוגרפיה המובילה בישראל!

לצפייה בסרטון תדמית של המחלקה לחצו כאן


 

תואר בוגר בגאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה

מידע והרשמה

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: דו-חוגי וחד-חוגי.

לימודי התואר הראשון כוללים לימודי חובה משותפים לכל התלמידים, ולימודי בחירה בהתאם לתחומי הגאוגרפיה השונים.

שנה א' מורכבת כמעט כולה מקורסי חובה ובשנים ב' ו-ג' ילמדו התלמידים גם לימודי בחירה. כמו כן משתתפים התלמידים בסיורים לימודיים הנלווים לחלק מהקורסים. בשנה א' ילמדו כל תלמידי המחלקה במסלול הדו-חוגי, ויהיו רשאים לעבור למסלול החד-חוגי בשנה ב' (בכפוף לתנאי הקבלה שיקבעו ע"י הפקולטה למדעי החברה).

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים

תכנית לימודים

חטיבה בגאואיפורמטיקה

מידע והרשמה

החטיבה בגאואינפורמטיקה מיועדת להקנות ללומדים בה ידע תיאורטי ומעשי בתחום המידע הגיאוגרפי והשיטות החישוביות המודרניות בתחום זה תוך דגש על: מערכות מידע גיאוגרפי
(ממ"ג), חישה מרחוק, בסיסי נתונים, סטטיסטיקה ומודלים מרחביים.
דרישת החטיבה היא ל- 32 נ"ז בנוסף על הנ"ז הנדרש בחוג/י הלימוד של הסטודנט. יחד עם זאת, בשל הקרבה הנושאית ללימודי הגאוגרפיה, המחלקה תכיר בחלק מנ"ז החטיבה במסגרת התואר
הראשון בגאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה (חלק מקורסי החטיבה הנדרשים מהווים קורסי חובה בגאוגרפיה, סביבה וגיאואינפורמטיקה) ובלבד שיסיימו התלמידים את התואר במינימום
הנ"ז הנדרש בתואר.
החטיבה תצוין בגיליון הציונים של תלמיד שסיים את הלימודים בה בהצלחה.
החטיבה מוצעת לתלמידי בוגר במסלול דו חוגי וחד חוגי ופתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה החל משנה ב' ללימודיהם לתואר הראשון.
תנאי קבלה

 • קבלה לחטיבה על סמך ציוני שנה א'
 • תנאי סף להרשמה: ציון 85 לפחות ב 10 נ"ז הטובות מבין קורסי שנה א'

הרשמה לחטיבה
ההרשמה לחטיבה תתבצע באמצעות מזכירות המחלקה לגאוגרפיה, בין החודשים יולי – אוגוסט מידי שנה, על פי הפרסום שיופץ במחלקות השונות ובאתר המחלקה לגאוגרפיה (פרטים באתר
ובמזכירות המחלקה).

יועץ החטיבה: פרופ' נעם לוין  טלפון 02-5881078, חדר 4620, מדעי החברה, הר הצופים
 

תכנית לימודים

החטיבה בלימודי ירושלים

החטיבה בלימודי ירושלים מיועדת להקנות ללומדים בה גישה תיאורטית  ומעשית  לבחינה ביקורתית ומקיפה של הגיאוגרפיה, ההיסטוריה, החברה והתרבות בירושלים.
החטיבה מוצעת לתלמידי בוגר במסלול דו חוגי וחד חוגי ופתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה בכפוף לאישור חוגי הלימוד של התלמיד או בכפוף לאישור פקולטת האם.
דרישת החטיבה היא ל- 32 נ"ז בנוסף לנקודות הזכות הנדרשות בחוגי הלימוד של התלמיד.
חטיבת הלימודים תכלול נז'ים שרובם מבוסס על קורסים קיימים, הנלמדים גם היום באוניברסיטה העברית ועוסקים בירושלים.
 
לתלמידי גיאוגרפיה: ההצטרפות לחטיבה תהיה משנה ב' ללימודי התואר הראשון. המחלקה לגיאוגרפיה תכיר בחלק מנקודות הזכות של החטיבה לתלמידים המבקשים ללמוד בחטיבה לצד לימודי התואר הראשון בגאוגרפיה ובלבד שתלמידים אלה יעמדו במינימום נקודות הזכות הנדרשות לתואר בג'ג. הקבלה מותנית עם זאת באישור יועץ הב"א. לא קיימים תנאי סף נוספים להרשמה לחטיבה.

 

תכנית "נתיבים לתכנון וסביבה"

תואר מואץ- בוגר ומוסמך בארבע שנים

החל מתשע"ח המחלקה לגאוגרפיה תציע לתלמידים מצטיינים אפשרות להשלים תואר בוגר ותואר מוסמך תוך ארבע שנות לימוד. בתואר המואץ ניתן להמשיך לתואר מוסמך ב"גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי" או למוסמך ב"ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה", במסלול מחקרי או לא מחקרי.
תלמידים שיסיימו בתכנית זו יקבלו את התעודות הבאות: בוגר ב"גאוגרפיה" ומוסמך ב"גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי" או לחילופין מוסמך ב"ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה" (בהתאם לתחום ההתעניינות).

לחצו כאן למידע נוסף

 

תואר מוסמך

המחלקה לגאוגרפיה תעניק תואר מוסמך לתלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי הבוגר. הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי, הכולל כתיבת עבודת גמר ומסלול לא מחקרי.

תואר המוסמך יתאפשר במסגרת השילובים הבאים:

 • גאוגרפיה ללא מגמה וללא התמחות
 • גאוגרפיה בהתמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה
 • גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי (תואר משותף עם המכון ללימודים עירוניים)


תנאי קבלה

לפירוט תנאי הקבלה

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים
 

לימודי דוקטורט

תנאי קבלה ללימודי דוקטורט במחלקה

 • תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי מוכר בציון 85 לפחות
 • עבודת גמר בציון 85 לפחות
 • אישור של חבר/ת סגל בכיר במחלקה לגאוגרפיה לגבי נכונותו/ה לשמש כמנחה
 • אישור הועדה ללימודי דוקטורט במחלקה לגאוגרפיה
   

מידע נוסף והרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר


תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר מוסמך במסלול ב' (לא מחקרי) בממוצע של 85 ומעלה ומעוניינים להמשיך לתואר שלישי, יכולים להגיש בקשה להירשם במעמד "משלים למחקר" לצורך השלמת התזה.

את הבקשה, בליווי אישור מטעם המנחה המיועד/ת, יש להעביר לגב' אוראל לוי- רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה orele@savion.huji.ac.il, 02-5883416.

פרטים נוספים ניתן למצוא בפרק תלמיד משלים מחקר בשנתון הפקולטה למדעי החברה.


 

תכנית בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

עליית החשיבות של נושאים סביבתיים בשיח המדיניות הישראלי, והצפי שהלחצים הסביבתיים ילכו ויחריפו כתוצאה מהמשך תהליכי הצמיחה וההצטופפות המאפיינים את ישראל, מחייבים הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות. התמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת עבודת צוות של מומחים בתחומים שונים. בייחוד יש צורך בשילוב בין מומחים בדיסציפלינות מהמדעים הניסויים עם מומחים בתחומי המדיניות והניהול.

הפקולטה למדעי החברה בשיתוף ביה"ס המתקדם ללימודי הסביבה באוניברסיטה העברית מציעים תואר מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה המתמקד בהכשרת מומחים בתחומי הניהול והמדיניות הסביבתית תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים.

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים מתחומי דעת שונים אשר זה עתה סיימו לימודיהם לתואר בוגר וכן לאלו אשר נמצאים בשוק העבודה ומעוניינים לבסס הבנתם בתחומי ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה.

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים


לאתר ביה"ס המתקדם ללימודי הסביבה


תוכנית לימודים