סמינרים

קיימים מגוון סמינרים קבועים המתנהלים במחלקה. מטרת הסמינר היא לחשוף מחקרים בחזית הידע בפני חברי המחלקה והסטודנטים. סמינר הסגל מתקיים פעם בחודש ומארח חוקרים ממוסדות שונים בארץ ובחו"ל. הסמינר המחלקתי חושף בפני תלמידי מוסמך ומעלה מחקרים חדשים בתחומים מרחביים  רבים. בנוסף קיימת סדרה של סמינרים ייעודיים ותמטיים לפי תת-תחומים לתלמידי המחלקה: הסמינר התכנוני, הסמינר הסביבתי הסמינר הפיזי והסמינר ההיסטורי.


סמינר סגל מורים ותלמידי מחקר מתקדמים

סמינר סגל מורי המחלקה מתקיים כארבע פעמים כל סמסטר.
מטרתו של הסמינר היא ליצור במה שתאפשר למורי המחלקה ולתלמידי המחקר שלה לדון בנושאים שונים המצויים בחזית המחקר הגאוגרפי.

 

מועדי סמינר סגל ותלמידי מחקר - סמסטר א' תש"ף

מרכז הסמינר: ד"ר גלית כהן -בלנקשטיין G.C.B@mail.huji.ac.il (טל' 02-5883348)

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:30-12:00 בחדר הסמינרים של המחלקה- 3610.


 

תאריך

 המציג/מציגה

כותרת ההרצאה

10.11.19

Dr. Michelle Talal


Exploring urban parks: plant communities, visitor experiences, and manager perspectives in Portland, Oregon, USA
 

1.12.19

אברי איתן


שותפויות באנרגיה מתחדשת
 

5.1.20

Prof. Paul Kay


How Can We Tell if Climate Change Matters in History
 

26.1.20

פרופסור סיגל קפלן


מניעים וחסמים למעבר מתחבורה ציבורית לניידות כשירות 
מקרה בוחן: אינסברוק, אוסטריה 
 

 

 

 

דוקטורנטים שלב ב':
שימו לב כי על מנת שהקורס יירשם לכם כהשתתפות פעילה עליכם לפנות לד"ר גלית כהן - בלנקשטיין, מרכז הסמינר, בסוף או תחילת כל הרצאה, על מנת שיירשום את נוכחותכם.

 

 

סמינר במדיניות סביבתית

סמינר במדיניות סביבתית (40681) סמסטר א' תש"ף

ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי בשעה 10:30 בחדר 2302 מדעי החברה

מרכז הסמינר: ד"ר עמית טובי  amit.tubi@mail.huji.ac.il

 

06.11.2019

 Gary Schiff

What Can be Done About Wildfires?

20.11.2019

זאב הכהן

 

TBA

27.11.2019

דרור הבלנה

TBA

18.12.2019

יעל אלישר

כותרת טננטיבית: מאבקי שמירת טבע בקהילת החברה להגנת הטבע בירושלים?

01.01.2020

Paul Kay

Desalination and the Climate Signal in Water Resources

15.01.2020

גלית כהן

שינויי אקלים, מתכנון אסטרטגי לתכנון פיזי