סמינרים

קיימים מגוון סמינרים קבועים המתנהלים במחלקה. מטרת הסמינר היא לחשוף מחקרים בחזית הידע בפני חברי המחלקה והסטודנטים. סמינר הסגל מתקיים פעם בחודש ומארח חוקרים ממוסדות שונים בארץ ובחו"ל. הסמינר המחלקתי חושף בפני תלמידי מוסמך ומעלה מחקרים חדשים בתחומים מרחביים  רבים. בנוסף קיימת סדרה של סמינרים ייעודיים ותמטיים לפי תת-תחומים לתלמידי המחלקה: הסמינר התכנוני, הסמינר הסביבתי הסמינר הפיזי והסמינר ההיסטורי.


סמינר מחלקתי

40849 סמינריון מחלקתי

תוכנית  לשנה"ל תשע"ח סמסטר ב', יום ד (10:30-12:00) כיתה 2102

מרכז הסמינר: פרופ' איתי פישהנדלר  fishi@mscc.huji.ac.il

 

תאריך

שם מרצה

שם הרצאה

21.3.2018

מצגות תלמידים

 

25.4.2018

שרי קרוניש, עמותת במקום

תכנון מזרח ירושלים

9.5.2018

יוני מזרחי, עמק שווה

המתח בין ארכאולוגיה, תושבים  ולאומיות:
המקרה של עיר דויד /סילוון

6.6.2018

פרופסור שלמה חסון

הסכמים מדינים אפשריים בירושלים

20.6.2018

מצגות תלמידים

 

27.6.2018

מצגות תלמידים

 

 

 

סמינר סגל מורים ותלמידי מחקר מתקדמים

סמינר סגל מורי המחלקה מתקיים כארבע פעמים כל סמסטר.
מטרתו של הסמינר היא ליצור במה שתאפשר למורי המחלקה ולתלמידי המחקר שלה לדון בנושאים שונים המצויים בחזית המחקר הגאוגרפי.

 

מועדי סמינר סגל ותלמידי מחקר - סמסטר א' תשע"ט

מרכז הסמינר: ד"ר גלית כהן -בלנקשטיין G.C.B@mail.huji.ac.il (טל' 02-5883348)

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:30-12:00 בחדר הסמינרים של המחלקה- 3610.

 

תאריך

 המציג/מציגה

כותרת ההרצאה

31.10.18

Dr. Earl Saxon,
Director, Forest Inform Pty Ltd
Adjunct Fellow, Centre for Biodiversity and Conservation Science, University of Queensland

 

Ecotone Dynamics: implications for landscape management.

 

14.11.18

פרופ' נעם לוין

זיהום אור וחישה מרחוק של אורות לילה

12.12.18

Prof, David A. SONNENFELD

Dept. of Environmental Studies

SUNY College of Environmental Science and Forestry

 

Illiberalism and the Environment: Challenges for Social Theory

9.1.19

ד"ר נופר אבני

צדק עירוני, ג'נטריפיקציה ירוקה ופיתוח קו המים: סוגיות תכנוניות בוושינגטון די סי

 

סמסטר ב
 

תאריך

 המציג/מציגה

כותרת ההרצאה

27.3.19

מר ינון גבע

יפורסם

 

1.5.19

יפורסם

יפורסם

 

12.12.18

ד"ר גלית כהן בלנקשטיין

יפורסם

 

9.1.19

פרופסור ערן פייטלסון

יפורסם

 

 

דוקטורנטים שלב ב':
שימו לב כי על מנת שהקורס יירשם לכם כהשתתפות פעילה עליכם לפנות לד"ר גלית כהן - בלנקשטיין, מרכז הסמינר, בסוף או תחילת כל הרצאה, על מנת שיירשום את נוכחותכם.

 

 

סמינר במדיניות סביבתית

סמינר במדיניות סביבתית (40681) סמסטר ב' תשע"ח

ההרצאות תתקיימנה בימי רביעי בשעה 10:30 בחדר 2302 מדעי החברה

מרכז הסמינר: ד"ר עמית טובי  amit.tubi@mail.huji.ac.il

 

תאריך

מרצה

כותרת

21/03/2018

Miranda Schreurs

Dealing with the Rise of Climate Skepticism in Europe and the United States

11/04/2018

גלית אינברט

 

מסגור מדיניות והיבטים הגמוניים בעיצוב מדיניות סביבתית - הדגמה על גיבוש חקיקה בנושא הפסולת המוצקה בישראל

25/04/2018

Tobias Ide

From Climate Conflicts to Environmental Peacemaking

09/05/2018

בני פירסט

נגד מיקום בחצרי - תופעת הנימב"י (NIMBY) ביחס לתשתיות אנרגיה בישראל

16/05/2018

אליסה רוזנברג

האורבניזציה של הטבע: בין אסתטיקה, מדע וטכנולוגיה

06/06/2018

Julie Trottier

TBA