פרטי התקשרות ושעות קבלה - מרצים

המחלקה לגאוגרפיה - שעות קבלה מרצים - סמסטר א' תשפ"א
 

שם

שעות קבלה

טלפון

דוא"ל

חדר

ד"ר נופר אבני

בתיאום מראש

5883445

Nufar.Avni@mail.huji.ac.il

4620

פרופ' רוני אלנבלום

בתיאום מראש

5883354

msronni@mscc.huji.ac.il

4607

מר עדי בן-נון

מנהל אדמיניסטרטיבי  -המרכז לגיאוגרפיה חישובית.

ד' 10:00-11:00

5881287

bennun@cc.huji.ac.il

3604

ד"ר גלית בלנקשטיין-כהן

שבתון

5880498

msgalic@mscc.huji.ac.il

1751 בית הספר למדיניות ציבורית

ד"ר רותם בר –אור

ג' 16:00-18:00

5880312

baror@huji.ac.il

4618

ד"ר יאיר אשר גרינברגר

יועץ תואר בוגר

ג' 14:00-15:00

5883345

yair.grinberger@gmail.com

4620

ד"ר עמית טובי

מרכז סמינר סגל מורים ודוקטורנטים

ג' 15:30-16:30

5883352

Amit.Tubi@mail.huji.ac.il

4617

פרופ' נעם לוין

מנהל אקדמי- המרכז לגיאוגרפיה חישובית

ויועץ החטיבה לגאואינפורמטיקה.

ג' 14:00-15:00

5881078

noamlevin@mscc.huji.ac.il

4614

ד"ר אמילי סילברמן

בתיאום מראש

5883353

emilysilv@gmail.com

4619

פרופ' ערן פייטלסון

מרכז ההתמחות בניהול תכנון ומדיניות הסביבה

בתיאום מראש במייל

5883346

msfeitel@mscc.huji.ac.il

4611

פרופ' איתי פישהנדלר

ראש המחלקה

ג' 13:00-14:00

5883349

fishi@mscc.huji.ac.il

4609

פרופ' דני פלזנשטיין

שבתון

5883343

msdfels@mscc.huji.ac.il

4605

ד"ר שאול  ציונית

ד' 13:00-14:00 בזום

 

shaultz@openu.ac.il

 

פרופ' סיגל קפלן

בתיאום מראש

5883020

sigal.kaplan@mail.huji.ac.il

4604

פרופ'  גלעד רוזן

ראש התוכנית לגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

ג' 18:30-19:30 

5883344

gillad.rosen@mail.huji.ac.il

4608

פרופ' ערן רזין

ד' 12:00-13:00

5883351

msrazin@mscc.huji.ac.il

4718

פרופ'  נעם שובל

יועץ ללימודי מוסמך ודוקטורט

בתיאום מראש במייל

5881433

noamshoval@huji.ac.il

3611

מיכל ברוייאר

בתיאום מראש

 

Michal.Braier@mail.huji.ac.il

 

ד"ר דרור קוכן

בתיאום מראש

 

ror.kochan@gmail.com

 

ד"ר בני פירסט

בתיאום מראש

0544388337

benny.furst@mail.huji.ac.il

 

רועי כנעני

בתיאום מראש

 

roie@cc.huji.ac.il