פרטי התקשרות ושעות קבלה

המחלקה לגאוגרפיה - שעות קבלה מרצים - סמסטר א' תשע"ט
 

 

שם

שעות קבלה

טלפון

דוא"ל

חדר

פרופ' רוני אלנבלום

שבתון בסמ' א'

5883354

msronni@mscc.huji.ac.il

4607

 

מר עדי בן-נון

מנהל אדמיניסטרטיבי  -המרכז לגיאוגרפיה חישובית.

 

 

בתיאום מראש

5881287

bennun@cc.huji.ac.il

3604

ד"ר גלית בלנקשטיין-כהן

מרכזת סמינר סגל מורים ודוקטורנטים

ג' 12:00-13:00

5880498

msgalic@mscc.huji.ac.il

1751 בית הספר למדיניות ציבורית

ד"ר עמית טובי

יועץ תואר בוגר

 

ד' 12:10-13:10

5883352

Amit.Tubi@mail.huji.ac.il

4618

פרופ' נעם לוין

מנהל אקדמי- המרכז לגיאוגרפיה חישובית

ויועץ החטיבה לגאואינפורמטיקה.

ד' 11:00-12:00

5881078

noamlevin@mscc.huji.ac.il

4614

ד"ר אמילי סילברמן

 

 

ג' 16:30-18:00

5883353

emilysilv@gmail.com

4619

פרופ' ערן פייטלסון

מרכז ההתמחות בניהול תכנון ומדיניות הסביבה

 

 

ד' 16:00-17:00

5883346

msfeitel@mscc.huji.ac.il

4611

פרופ' איתי פישהנדלר

 

שבתון בסמ' ב'

5883349

fishi@mscc.huji.ac.il

4609

פרופ' דני פלזנשטיין

ראש המחלקה

ג' 09:30-10:30

 

5883343

msdfels@mscc.huji.ac.il

4605

ד"ר שאול  ציונית

(בתיאום מראש)

ד' 09:45-

 

shaultz@openu.ac.il

 

פרופ' סיגל קפלן

ד' 14:00-16:00

5883020

sigal.kaplan@mail.huji.ac.il

 

4604

פרופ'  גלעד רוזן

ראש התוכנית לגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

ד' 17:15-18:15

5883344

gillad.rosen@mail.huji.ac.il

4608

פרופ' ערן רזין

 

ג' 15:30-16:30

5883351

msrazin@mscc.huji.ac.il

4617

פרופ'  נעם שובל

יועץ ללימודי מוסמך ודוקטורט

 

ד' 11:00-12:00

5881433

noamshoval@huji.ac.il

3611

יערה רוזנר

בתיאום מראש

א' 12:15-13:15

 

Yaara.Rosner@mail.huji.ac.il

 

ד"ר דרור קוכן

בתיאום מראש

 

ror.kochan@gmail.com

 

בני פירסט

בתיאום מראש

במייל או בנייד

0544388337

 

 

benny.furst@mail.huji.ac.il

 

 

דני עמיר

תיאום מראש

 

oriamir@zahav.net.il

 

 

צאלה קרניאל

תיאום מראש

ג' 17:30-18:30

 

tzeela@env-planning.com

 

 

רותם בר-אור

תיאום מראש

 

baror@huji.ac.il