סמינר מחלקתי

40849 סמינריון מחלקתי

תוכנית  לשנה"ל תשע"ח סמסטר ב', יום ד (10:30-12:00) כיתה 2102

מרכז הסמינר: פרופ' איתי פישהנדלר  fishi@mscc.huji.ac.il

 

תאריך

שם מרצה

שם הרצאה

21.3.2018

מצגות תלמידים

 

25.4.2018

שרי קרוניש, עמותת במקום

תכנון מזרח ירושלים

9.5.2018

יוני מזרחי, עמק שווה

המתח בין ארכאולוגיה, תושבים  ולאומיות:
המקרה של עיר דויד /סילוון

6.6.2018

פרופסור שלמה חסון

הסכמים מדינים אפשריים בירושלים

20.6.2018

מצגות תלמידים

 

27.6.2018

מצגות תלמידים