לוח סיורים

 

                                           סיורים לשנת תש"ף סמסטר ב'

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנה א' (קורסי חובה)

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

 

מועדי סיורים בזמן השעור

 

מבוא לסובב הפיזי ב'

40101

עמוס פרומקין

2 ימי סיור

 

23.4.20

19.3.20

 

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

40104

ערן רזין

יום סיור

ה'

ה'

2.4.20

3.5.20

10.5.20

 

מבוא לג"ג היסטורית

40615

רוני אלנבלום

4 חצאי ימי סיור

יום סיור

ב'

א'

ו'

א'

ב'

ב'

ב'

30/3/20

19.4.20

8.5.20

31.5.20

8.6.20

15.6.20

22.6.20

14:40

08:00

07:30

08:00

15:00

14:40

15:00

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנים ב'-ג' קורסי בחירה

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

מועדי סיורים בזמן השעור

 

נוודות דת ומדינה

40303

אמיר גלילי

יום סיור

 

4.6.20

 

ג"ג של מגורים

40129

גלעד רוזן

2 ימי סיור

 

 

 

גאוגרפיה של זיהום

40323

נעם לוין

2 ימי סיור

ה'

ה'-ו'

30.4.20

14-15.5.20

 

 

 

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר שני (קורסי חובה ובחירה)

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

מועדי סיורים בזמן השעור

 

אולפן בתכנון סביבתי

40860

צאלה קרניאל

חצי יום סיור

א'

 

 

סיור ברצלונה

40750

נעם שובל

 

 

5-12.5.20

 

סיור רומא

40698

רוני אלנבלום

 

 

29.3-6.4.20

 

תכנון מטרופוליני

40870

ערן רזין

יום סיור

 

 

 

יישוב סכסוכים

40965

איתי פישהנדלר

יום סיור

ה'

14.5.20

להזמין רק מאבטח

אנרגיה וקונפלקטים

40827

איתי פישהנדלר

יום סיור

ה'

23.4.20

 

ירושלים תמונת מצב

40799

ניר חסון

יום סיור

 

5.3.20