לוח סיורים

 

                                           סיורים לשנת תשע"ט סמסטר ב'

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנה א' (קורסי חובה)

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

 

מועדי סיורים בזמן השעור

 

מבוא לסובב הפיזי ב'

40101

עמוס פרומקין

2 ימי סיור

ה'

ה'

11.4.19

30.5.19

 

 

גאוגרפיה עירונית

40130

נעם שובל

יום סיור

ה'

6.6.19

 

מבוא לג"ג היסטורית

40615

רוני אלנבלום

4 חצאי ימי סיור

יום סיור

ב'

א'

ו'

א'

ו'

18.3.19

14.4.19

3.5.19

26.5.19

21.6.19

 

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנים ב'-ג' קורסי בחירה

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

מועדי סיורים בזמן השעור

 

נוודות דת ומדינה

40303

אמיר גלילי

יום סיור

א'

19.5.19

 

מדיניות המים בישראל

40381

ערן / עמית

יום סיור

ה'

                                                                               28.3.19

 

 

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר שני (קורסי חובה ובחירה)

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

מועדי סיורים בזמן השעור

 

אולפן בתכנון סביבתי

40860

צאלה קרניאל

חצי יום סיור

א'

7.4.19

 

סיור ברצלונה

40750

נעם שובל

 

 

9-15.4.19

 

סיור רומא

40698

רוני אלנבלום

 

 

10-18.4.19

 

המעבר לחברה דלת פחמן

40825

איתי פישהנדלר

3 ימי סיור עם לינה בקיבוץ קטורה

 

10-12.4.19

 

פוליטיקה עירונית

40870

ערן רזין

יום סיור

 

5.5.19

 

יישוב סכסוכים

40965

איתי פישהנדלר

יום סיור

 

11.6.19