לוח סיורים

 

סיורים לשנת תשע"ט- סמסטר א'

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנה א' -ב'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

מבוא לסובב הפיזי א'

שנה א'

 

70135

עודד נבון

שני ימי סיור

 

10.12.18

20.12.18

 

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

40104

ערן רזין

יום סיור

 

27.12.18

3.1.19

 

גיאואינפורמטיקה א'

שנה א'

40107

נעם לוין

שני ימי סיור

 

10.1.19

17.1.19

28.11.18 או

29.11.18 או

5.12.18 או

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנים ב'-ג'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

מבוא לגאוגרפיה סביבתית

40111

ערן פייטלסון

יום סיור

 

13.12.18 או 3.1.19

 

תחבורה ואיכות הסביבה

40515

סיגל קפלן

יום סיור

 

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר שני

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום שבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

תמורות במדיניות הקרקעית

40831

ערן פייטלסון

יום סיור

ה'

20.12.18