לוח סיורים

 

סיורים לשנת תשע"ח סמסטר ב'

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנה א' (קורסי חובה)

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

 

מועדי סיורים בזמן השעור

 

מבוא לסובב הפיזי ב'

40101

עמוס פרומקין

2 ימי סיור

ה'

ה'

12.4.18

10.5.18

 

 

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

40104

ערן רזין

יום סיור

א'

ה'

29.4.18

24.5.18

 

 

מבוא לג"ג היסטורית

40615

רוני אלנבלום

4 חצאי ימי סיור

יום סיור

ב'

א'

ה'

ה'

ו'

26.3.18

22.4.18

3.5.18

31.5.18

22.6.18

 

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנים ב'-ג' קורסי בחירה

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

מועדי סיורים בזמן השעור

 

מבוא לגאוגרפיה סביבתית

40111

ערן פייטלסון

יום סיור

ה'

31.5.18

 

 

הכפר העברי

40331

אמיר גלילי

יום סיור

א'

א'

22.4.18

6.5.18

 

 

מדיניות המים בישראל

40381

ערן / עמית

יום סיור

ה'

10.5.18

 

 

סמינר תחבורה

40515

גלית כהן

יום סיור

ה'

17.5.18

 

 

 

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר שני (קורסי חובה ובחירה)

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

 

יום בשבוע

מועדים וימים

בקורס

מועדי סיורים בזמן השעור

 

אולפן בתכנון סביבתי

40860

צאלה קרניאל

חצי יום סיור

א'

6.5.18

 

 

סיור ברלין

40717

נעם שובל

 

 

12-18.6.18

 

 

סיור רומא

40698

רוני אלנבלום

 

 

21-29.3.18

 

רגולציה של הסביבה הימית בישראל

40674

רני עמיר

חצי יום סיור

ד'

30.5.18