לוח סיורים

 

סיורים לשנת תש"ף - סמסטר א'

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנה א' -ב'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

מבוא לסובב הפיזי א'

שנה א'

 

70135

יגאל אראל

שני ימי סיור

ד' ה'

18.19.12.19

 

גאוגרפיה עירונית

40130

נעם שובל

יום סיור

ה'

ה'

23.1.20

2.1.20

 

גיאואינפורמטיקה א'

שנה א'

40107

נעם לוין

שני ימי סיור

ה'

ה'

5.12.19 או 12.12.19

9.1.20 ו- 16.1.20

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנים ב'-ג'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

מבוא לגאוגרפיה סביבתית

40111

עמית טובי

יום סיור

ה'

2.1.2020

 

שימושי GIS לקבלת החלטות בשמירת טבע

40220

נעם לוין

יום סיור

ה'

ה'

14.11.19 או 21.11.19

 

תחבורה ואיכות הסביבה

40515

סיגל קפלן

יום סיור

 

 

 

גאוגרפיה חברתית

40221

גלעד רוזן

יום סיור

ו'

22.11.19

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר שני

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום שבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

המעבר לחברה דלת פחמן

40825

איתי פישהנדלר

3 ימי סיור עם לינה בקיבוץ קטורה

א' ב' ג'

15.17.12.19