לוח סיורים

 

סיורים לשנת תשפ"ג- סמסטר א'

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנה א' -ב'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

גיאואינפורמטיקה א'

שנה א'

40107

נעם לוין

שני ימי סיור

 

1.12.22 או 8.12.22

19.1.23

26.1.23

 

גאוגרפיה של פעילות כלכלית

40104

ערן רזין

יום סיור

 

24.11.22

29.12.22

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנים ב'-ג'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

מבוא לגאוגרפיה סביבתית

40111

עמית טובי

2 ימי סיור

 

17.11.22 או 24.11.22

5.1.23 או 12.1.23

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר שני

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום שבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

תמורות במדיניות הקרקעית

40831

ערן פייטלסון

יום סיור

 

15.12.22

 

אנרגיה, קונפליקטים וקבלת החלטות 

40827

איתי פישהנדלר

יום סיור

 

5.1.23