נובמבר 2018

29.11.2018


דרוש/ה סטודנט/ית  לאגף מיפוי ותכנון במשרד החינוך 

האגף למיפוי ותכנון אחראי על התכנון הפיסי של מוסדות  החינוך בכל הרשויות המקומיות בישראל

דרישות:
•    סטודנט/ית לתואר ראשון (עדיפות לשנה א'/ב'). 
•    עדיפות לסטודנטים בגיאוגרפיה/תכנון ערים
•    שליטה טובה בתוכנות Office 
•    עדיפות לשליטה ב-GIS
•    יחסי אנוש טובים, יוזמה, לקיחת אחריות ויכולת ניסוח טובה.
•    96 שעות חודשיות (גמיש)
•    תחילת עבודה – מידי
מיקום המשרה:
בניין המטה של משרד החינוך ברח' הנביאים שבירושלים (בניין לב-רם).
תנאים:
 - משרת סטודנט ממשלתית
 - נסיעות 
-  קרן פנסיה וקרן השתלמות

נא לשלוח קורות חיים למייל: sigalyi@education.gov.il
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

25.11.2018

מחפשים מלגאית!!!
פרויקט בליבה חומה הוא תכנית חונכות אקדמית הדדית בה סטודנטים חרדים וסטודנטים חילונים או דתיים לאומיים נפגשים לכ-3 שעות שבועיות של לימוד משותף (אופי המפגשים בדומה לשיעורים פרטיים). המטרה העיקרית היא לצמצם נשירה של סטודנטים חרדים וגם לקרב לבבות בין המגזרים השונים בעיר. בימים אלו אנחנו מחפשים חונכת מהאוניברסיטה העברית שתוכל לסייע לסטודנטית חרדית בכתיבת התזה שלה (במדעי החברה). הפעילות בתמורה למלגה.
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז הפרויקט, אריה, במייל - belibahoma@gmail.com או בטלפון - 054-5538671

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

22.11.2018

למינהל אוצרות טבע של משרד האנרגיה דרוש/ה מרכז/ת בכיר/ה, אגף מכרות ומחצבות.

מס' המשרה : 80015239
תואר המשרה : מרכז בכיר (מכרות ומחצבים) 
היחידה : מינהל אוצרות טבע
המקום : ירושלים
המשרד : משרד האנרגיה
הדרגה : דרגה 39 - 41 דירוג 12 מהנדסים או דרגה 39 - 41 דירוג 11 מח"ר.
חלקיות : 100 אחוז
טווח שכר : ייקבע בהמשך
תאור התפקיד :

 • ריכוז נושאי התכנון באגף מחצבות וייצוג המפקח על המכרות בכל הקשור בהיבטים תכנוניים בתחום עיסוקו של האגף.
 • השתתפות בדיוני ועדות תכנון ברמה הארצית וברמה המחוזית בנושאים תכנוניים הנוגעים לכרייה וחציבה.
 • ריכוז מידע ונתונים כתשתית לקראת דיונים והכנת חוות דעת על נושאים תכנוניים.
 • עדכון בסיס הנתונים של האגף.
 • תיאום וקישור בין הממונה לבין הגורמים המתאימים כגון: רשות מקרקעי ישראל, מינהל התכנון של משרד האוצר וביתר יחידות ממשלתיות רלוונטיות.
 • ייעוץ וסיוע לממונה בנושאי תכנון פיסי - סטטוטורי.
 • שותף/ה בעבודת המטה ביחידה, אשר במסגרתה נקבעות הנחיות תכנון הנגזרות ממדיניות המשרד ומטרותיו.
 • קידום תכנון תוך תאום עם מוסדות התכנון במגזר הממשלתי וגופים ציבוריים אחרים.
 • סיוע במתן רישיונות והיתרים, סיוע לצוות הפיקוח.
 • ביצוע פעולות נוספות בהתאם לצורך ולהוראות הממונה.

דרישות המשרה:
דרישות סף מחייבות:
***************************
השכלה:
תואר ראשון באדריכלות או בגיאוגרפיה או בתכון ערים
נסיון:
לבעלי תואר ראשון- 3 שנות ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות.
לבעלי תואר שני באחד מן התחומים הנ"ל- 2 שנות ניסיון בתחום העיסוק של המשרה כמתואר בפירוט המטלות.
דרישות נוספות ורצויות:
**********************************

 • ידע במערכות מידע גיאוגרפיות
 • ידע בתוכנת אוטו-קאד, רצוי לאוטו-קאד תלת מימד
 • היכרות חוק התכנון והבניה
 • נסיון בניהול משא-ומתן
 • ניסיון בתוכנות אופיס ובתוכנת אקסס
 • היכרות נוהל מבנה אחיד תוכניות
 • כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה

הערות:

 • המשרה היא בלתי צמיתה עובד הבא מחוץ לשירות המדינה יועסק לפי חוזה מיוחד.
 • עובד הבא מתוך השירות יועסק במינוי בפועל.
 • מועמדים למשרה זו עשויים להיבחן במבחני כישורים כלליים והתנהגותיים.
 • כל מקום בו מפורט תאור התפקיד בלשון זכר,הכוונה גם ללשון נקבה וכן להיפך.
 • תנתן הזדמנות שווה לאשה ולגבר בעלי כישורים מתאימים להתמודד על אותה משרה
 • כשיר לכהן במשרה רק מי שקיבל אישור בטחוני, על פי הנחיית אגף הבטחון במשרד האנרגיה.

היום האחרון להגשת בקשות למכרז זה הוא : כא' בכסלו, תשע"ט (2018/11/29)
בקשות למכרז זה יש להגיש באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית (הגשת מועמדות שאינה מקוונת תתאפשר במקרים חריגים ובהתאם לכללים שנקבעו-במקרה זה יש להגיש המועמדות והטפסים
הנלווים למשרד הרלוונטי.) https://goo.gl/Le6Keu

 • על המועמדים המגישים בקשה יש למלא את טופס" שאלון המועמד "המקוון ולצרף תעודות השכלה ממוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או המקביל לה בארץ בה נרכש ואושר כשקול לתואר מהתארים האקדמיים הנהוגים בישראל על ידי האגף להערכת תארים מחו"ל ,כל זאת על פי דרישות ההשכלה הנדרשות במכרז.
 • בנוסף יש להמציא העתקים מאושרים ומסמכים הדרושים לאימות הפרטים שנרשמו בטופס" שאלון המועמד "המקוון ,כולל אישורי העסקה ממקומות עבודה קודמים הרלוונטיים לתפקיד המבוקש תוך ציון של היקף המשרה ותיאור תמציתי של תוכן התפקיד וכן על כל עניין הקשור בהתאמה למשרה.
 • במידה ונשלחה דרישה להמצאת מסמכים נוספים הרי שהמועמדות תיבדק רק אם יתקבלו המסמכים תוך 5 ימים מתאריך הוצאת המכתב ובו בקשה להשלמת מסמכים חסרים ,אחרת תראה המועמדות כמבוטלת.
 • בקשות שתגענה לאחר התאריך האמור לא תובאנה בחשבון.
 • במידה ותוך שבועיים מהמועד האחרון להגשת מועמדות לא קבלת הודעה על המשך ההליכים במכרז עליך לפנות למרכז השירות האינטרנטי באמצעות מערכת הגיוס האלקטרונית.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

13.11.2018

למשרד ממשלתי בירושלים דרוש/ה מומחה GIS - שכר ותנאים מעולים!!!!

הגדרת התפקיד:
מיפוי וניתוח מרחבי לפרויקטים 
קליטה/עדכון נתוני תכנון קליטה/עדכון נתונים אלפא נומריים במערכות GIS מבוססות ARCGIS
סיוע בהכנת עזרים גיאוגרפיים ובהצגת נתונים גיאוגרפיים 
הדרכה, ליווי והעמקת השימוש במידע ובכלים הגיאוגרפים בקרב העובדים.
ייתכנו משימות נוספות בהתאם להוראות הממונה
קלדת נתונים ומחשובם
הכנה והפקת דוחות ומפות

דרישות התפקיד:
בעלי/ות תואר ראשון בגאוגרפיה (או לקראת סיום התואר) או סטודנטים/יות לתואר שני בתכנון ערים . בעלי/ות ידע ב GIS. עובד/ת אחראי/ת דייקן/ית ידע בתוכנות אופיס. 
זמינות ל 4-5 ימים בשבוע בין השעות 08:00-17:00
-המודעה פונה לגברים ונשים כאחד-

המעוניינים/ות מתבקשים/ות להפנות קורות חיים
לאימייל: kerenmag@taldor.co.il

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

13.11.2018

למנהל התכנון – יחידת סמך במשרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת סטודנט שנא- שנג לאגף בכיר לתכנון אסטרטגי במנהל התכנון בירושלים

המשרה בהיקף של עד  80 שעות לחודש
תיאור עיסוק:

 • סיוע בניהול ישיבות , כתיבת פרוטוקולים וסיכומי ישיבות, תפעול אדמיניסטרטיבי וטכני בעת ישיבות.
 •  סיוע במעקב אחר תכנית העבודה , ריכוז מידע ודו"חות בנושאים שבתחום האחריות.
 • ריכוז חומר לאתר האינטרנט ותחזוק שוטף של המידע.
 •  עבודה מול מערכות המחשוב התומכות בעבודת הלשכה (עדכון מערכת מעקב ובקרה, שירותי ממ"ג וכו').
 •  ניהול בקרה אחר חוזי התקשרויות עם יועצים חיצוניים.
 •  הכנת מצגות וחומרים במסגרת העבודה השוטפת.
 •  ביצוע פעולות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות סף:
השכלה:

סטודנט לתואר ראשון או שני הלומד במוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י המועצה להשכלה גבוהה (לא כולל סטודנט הלומד לתואר ראשון נוסף), רצוי בגיאוגרפיה או אדריכלות.

תינתן עדיפות לסטודנט/ית הלומד/ת גיאוגרפיה /אדריכלות/תכנון ערים , ובפרט לסטודנט/ית הלומד/ת  תואר שני במקצועות הללו.

 את קורות החיים יש לשלוח בצירוף אישור לימודים למייל: SigiBe@iplan.gov.il  לידי גב' סיגי בארי  עד לתאריך 18/11/2018.

רק פניות מתאימות תענינה.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

04.11.2018

דרוש/ה סטודנט/ית לאגף תכנון פיזי במשרד האנרגיה
תיאור התפקיד:
מקום העבודה: ירושלים
תחילת עבודה: מיידי

תאור עיסוק:

 • סיוע לעובדים המקצועיים ביחידה במטלות שונות.
 • התמחות בתחום העיסוק הספציפי ליחידה ושילוב הידע האקדמי החלקי כדי לקדם את הנושא עליו הופקד/ה ביחידה.
 • סיוע בתחזוק מאגרי נתונים באופן שיטתי וכן בחיפוש ובריכוז מידע לרבות הפקת דו'"חות בהתאם להנחיית הממונים.
 • סיוע בגיבוש של שיטות וכלים לניהול העבודה והטמעתם.
 • סיוע בעבודה אדמיניסטרטיבית.
 • מבצע/ת מטלות נוספות בהתאם להנחיית הממונים.

דרישות התפקיד:
דרישות סף:

 • סטודנט/ית הלומד/ת לתואר ראשון או שני במוסד להשכלה גבוהה המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה (לא כולל סטודנט הלומד לתואר ראשון/ שני נוסף או הלומד בלימודי מכינה קדם אקדמאית). או אדם הלומד במוסד להכשרת הנדסאים וטכנאים שבפיקוח משרד הכלכלה והתעשייה.

דרישות נוספות רצויות:

 • היכרות וניסיון בתחום הנהלת חשבונות.
 • ידיעת השפות העברית והאנגלית ברמה גבוהה כדי ביטוי בכתב ובעל פה.
 • ידע וניסיון בעבודה עם מאגרי מידע.
 • ידע וניסיון עם תכנות אופיס או עם מערכות מידע רלוונטיות אחרות.

פרטים להגשת קורות חיים:
קורות חיים בצירוף אישור לימודים עדכני יש לשלוח ל: Dorith@energy.gov.il עד לתאריך: 5.11.18.

הערות:

 • העסקת סטודנט לתואר ראשון תוגבל לתקופה שלא תעלה על שלוש שנים, אף אם לא סיים לימודיו לתואר ראשון.
 • העסקת סטודנט לתואר שני תוגבל לתקופה שלא תעלה על שנתיים, אף אם לא סיים לימודיו לתואר שני. למען הסר ספק, ניתן לצרף את שתי תקופות ההעסקה ברציפות עד חמש שנים.
 • העסקתו המירבית של הסטודנט תהיה עד 120 שעות בחודש, וזאת לפי צרכי המשרד ותקציבו.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

04.11.2018

למנהל התכנון – יחידת סמך משרד האוצר דרוש/ה מועמד/ת לאיוש משרת מרכז/ת בכיר/ה (מזכיר ועדות ארציות)
41-39 מח"ר
באגף מזכירות מוסדות תכנון ארציים בירושלים
המשרה הינה זמנית לתקופה של שלושה חודשים
תאור העיסוק

 • אחריות לריכוז מוסד תכנון ארצי אחד או יותר.
 • ביצוע קליטת תכניות המתקבלות לדיון במוסד התכנון, עמידה בקשר עם גורמי חוץ ופנים לשם טיפול בתכניות והכנתן לדיון.
 • בדיקה תכנונית ועריכת חוו"ד לתוכניות המתקבלות לוועדות הארציות השונות, לרבות באמצעות תוכנות מחשב ייעודיות מעקב ובקרה, GIS .
 • איתור והפעלת יועצים מקצועיים לפי הצורך.
 • טיפול בכל ההיבטים האדמיניסטרטיביים והמקצועיים הכרוכים בעבודת מוסד התכנון כגון הכנת החומר המקצועי לקראת הישיבות, קביעת סדרי יום ופרסומם, זימון חברי הוועדה, זימון מוזמנים נוספים, מתן מענה לפניות הקשורות לוועדה.
 • השתתפות בישיבות היערכות לדיונים. השתתפות בישיבות מוסד התכנון, ווידוא התנהלותו התקינה, עריכת פרוטוקול החלטות תכנוני-מקצועי, אישורו, פרסומו ומעקב אחר ההחלטות שנתקבלו.
 • תיעוד התוכניות, הישיבות וההחלטות בכל נושאי עבודתו במערכות מחשב ייעודיות של המשרד (מעקב ובקרה). שליטה ובקרה סטטיסטית ואיכותית על דיוני מוסד התכנון שבאחריותו והנושאים הנדונים.
 • ביצוע בקרה ואחריות על הליכי מינוי חברים למוסד התכנון.
 • מתן סיוע ליתר מזכירי הוועדות הארציות באגף בנושאים דומים בהתאם לחלוקת העבודה שתיקבע ע"י הממונה.
 • ביצוע מטלות דומות נוספות בהתאם להנחיית הממונה.

דרישות סף:
השכלה:

 • השכלה אקדמית (תואר ראשון) בגיאוגרפיה או בתכנון עירוני ואזורי או באדריכלות.

רישיונות:
לאדריכלים- רישום בפנקס המהנדסים והאדריכלים.
ניסיון:

 • 2 שנות ניסיון לבעלי תואר שני בתחום התכנון והבניה
 • 3 שנות ניסיון לבעלי תואר ראשון בתחום התכנון והבניה

* הניסיון ימנה ממועד קבלת התואר

דרישות רצויות נוספות:

 • ניסיון כמזכיר או מרכז של מוסד תכנון
 • היכרות טובה עם חוק התכנון והבניה
 • ניסיון בבדיקת תכניות
 • היכרות טובה של הליכי התכנון והבניה ברמה הארצית והמחוזית
 • יכולת עמידה בתנאי לחץ
 • כושר ביטוי ברמה גבוהה בכתב ובע"פ

את קורות החיים יש לשלוח בצירוף תעודת השכלה , אישורים ממקומות עבודה קודמים,
למייל: il.gov.iplan@HellaLe לידי גב' הילה לוי עד לתאריך 2018/11/13.
רק פניות מתאימות תענינה, יש לציין את שם המשרה.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

04.11.2018

רוצים לקחת חלק בפרויקט מלא סיפוק ולסייע לסטודנטים אחרים, תוך כדי התפתחות ולמידה אישיים?
לפרויקט חונכות של סטודנטים על הרצף האוטיסטי בתפקוד גבוה וסטודנטים עם קשיים בתפקוד החברתי או הניהולי, דרושים חונכים:
סטודנטים משנה ב' ומעלה, בעלי הישגים לימודיים גבוהים ולב רחב, לחונכות של 2-6 שעות שבועיות, בנושאים של הקניית אסטרטגיות התארגנות ולמידה ותפקודים חברתיים- רגשיים. תמורת מלגה, הכשרה מקצועית והדרכה שנתית.

דרושים סטודנטים מהחוגים הבאים: גיאוגרפיה, ארכיאולוגיה, בלשנות
בואו לתרום, להיתרם ולהפוך את תקופת הלימודים למשמעותית עבורכם ועבורם!
למעוניינים, נא צרו בהקדם קשר עם הדר: lddhadar@gmail.com
 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------