מלגות לתמיכה ביציאה לסיורי המחלקה לגאוגרפיה בחו"ל שנת הלימודים תשע"ח

מלגות לתמיכה ביציאה לסיורי המחלקה לגאוגרפיה בחו"ל - שנת הלימודים תשע"ח

המחלקה לגאוגרפיה תעניק מלגות לתלמידים מצטיינים בגאוגרפיה באוניברסיטה העברית שמטרתן לסייע לתלמידים במימון עלות ההשתתפות בסיורי המחלקה לחו"ל.
המלגות תהינה בהיקף של כ- 1,000 ₪ כל אחת.

רשאים להגיש מועמדותם תלמידי המחלקה בשנים ב'-ג' לתואר בוגר ובשנים א'-ב' לתואר מוסמך בעלי ממוצע של 85 לפחות בלימודיהם במחלקה לגאוגרפיה.
הקריטריון העיקרי למלגה הוא מצוינות אקדמית. קריטריון נוסף הוא מעורבות חברתית ופעילות למען הכלל.

הגשת מועמדות לקבלת המלגה תתבצע לאחר העברת טופס בקשה בצירוף המסמכים הבאים: עד לתאריך 06 בספטמבר 2017

  1.  קורות חיים.
  2.  גיליון ציונים.
  3.  מכתב המנמק את הצורך הכלכלי מחד ואת ההצדקה האקדמית מאידך לקבלת המלגה. ניתן להוסיף למכתב תמצית של פעילות חברתית וסיוע לקהילה בליווי מסמכים והמלצות במידה ויש.

את טופס הבקשה ומסמכים נלווים יש לשלוח למזכירות המחלקה sarita@savion,.huji.ac.il

לבירורים ניתן לפנות למזכירות המחלקה בטלפון: 02-5881292
- כל האמור בלשון זכר מתייחס גם ללשון נקבה -

המלגות יוענקו במסגרת מפגש הבוגרים ויום העיון השנתי של המחלקה לגאוגרפיה

למילוי טופס בקשה לחצו כאן