מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה - התמחות בתכנון עירוני ואזורי

לימודי ההתמחות מעוגנים במכון ללימודים עירוניים ואזוריים. התכנית מקנה ידע עיוני ומעשי בתחום התכנון העירוני והאזורי ומכשירה תלמידים לעבודה כמתכננים עירוניים, כמשתתפים בצוותי תכנון ובתחומים אחרים של מדיניות עירונית.

מוסמכי התכנית מצויים בכל תחומי העשייה התכנונית: ברמה הארצית (משרדי הפנים, השיכון, התיירות, התחבורה והסביבה), ברמה המקומית (רשויות מקומיות ועיריות), בגופים ציבוריים בתחומי הסביבה והשימור ובחברות ייעוץ ותכנון פרטיות. למכון קשרים הדוקים עם אנשי מפתח הן במגזר הציבורי והן במגזר הפרטי והצעות העבודה המופנות למכון מועברות ישירות לתלמידים.

ההתמחות בתכנון עירוני ואזורי בשילוב עם התואר בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה כוללת קורסי ליבה עיוניים בתחום העירוני, קורסים מתודולוגיים, כולל מערכות מידע גאוגרפיות, וקורסים בתכנון, כמו תיאוריות בתכנון, דיני תכנון ובנייה, תכנון הלכה למעשה, כלכלת מקרקעין וענף הנדל"ן, אולפנים בתכנון וקליניקה אורבנית. היקף הלימודים במכון  הוא 23 נ"ז: שישה קורסי חובה, ארבעה קורסי בחירה ועבודה סמינריונית אחת. 12 נ"ז יוכרו כקורסי בחירה למוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה.

יש לציין את לימודי ההתמחות בעדיפות נפרדת בטופס ההרשמה ללימודי מוסמך.

שילוב התואר עם תכנית זו מקנה תואר "מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה בהתמחות בתכנון עירוני ואזורי".

תלמידי מוסמך אשר אינם בוגרי גאוגרפיה וחפצים להשלים את ההתמחות ב"תכנון עירוני ואזורי" יוכלו לעשות כן כאשר ידרשו מהם קורסי ההשלמה הבאים:

40104 גאוגרפיה של פעילות כלכלית

40942 גאואינפורמטיקה ב'.

ההשלמות הנ"ל נדרשות גם מבוגרי גאוגרפיה אשר לא למדו את שני הקורסים הנ"ל במסגרת לימודיהם לבוגר.

לאתר המכון ללימודים עירוניים ואזוריים

תכנית לימודים