דר' רן אהרונסון

רן אהרונסון
מרצה בכיר, שבתון בסמסטר א'
חדר 4622
02-5883356

רן אהרנסון הנו מרצה בכיר במחלקה לגאוגרפיה.
כתב למעלה מ-50 מאמרים בגאוגרפיה היסטורית, ופרסם (כתב או ערך) שמונה ספרים, בהם הברון והמושבות: ההתיישבות היהודית בארץ ישראל בראשיתה (ירושלים, 1990), ו-לכו ונלכה: סיורים במושבות הראשונות (ירושלים, 2004).
תחומי המחקר וההוראה הראשיים שלו הנם התפתחות ארץ ישראל במאות הי"ט וה-כ'; קולוניזציה בראשית העת החדשה, ובמיוחד התיישבות העליה הראשונה; יחיד, פילנטרופיה וגאוגרפיה היסטורית; יישובים כפריים בדגש על השיתופיים בהם; שימור יישובי היסטורי.
מחקריו הנוכחיים עוסקים בהשפעת 'העולם החיצוני' על השתנות תנועות שיתופיות (בהדגמה על הקומונות ההוטריות בצפון אמריקה), והיחסים בין תולדות היחיד לבין התפתחות אזורית (מקרה מחקר - אהרן אהרנסון והמודרניזציה של הלבנט).