גב' רות הררי - קרמר

רות הררי - קרמר
מנהלת תחום הגאואינפורמטיקה
מנהלת אדמיניסטרטיבית
חדר 4722
02-5881445
מרצה בקורסים:

40393 סדנא בגיאואינפורמטיקה
49800 GIS בשרות התכנון