דר' רותם בר-אור

הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
היחידה להוראת התכנות
baror@mail.huji.ac.il

מרצה בקורס:
40710 מבוא לביג דאטה (Big Data) גיאו-מרחביים