פרופ' ערן רזין

ערן רזין
פרופסור מן המנין
ראש תוכנית לגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי
חדר 4617
02-5883351
פרופ' ערן רזין מהמחלקה לגאוגרפיה והמכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה העברית משמש כראש מחקרי פלורסהיימר ומ-10.2010 כמנהל המכון ללימודים עירוניים ואזוריים באוניברסיטה. הוא מתמחה בשלטון מקומי, תכנון ופיתוח עירוני, כולל היבטים של פרבור וצמיחה מטרופולינית. בשנים האחרונות שותף ברשתות מחקר ובפרויקטים העוסקים במחקר בינלאומי השוואתי של ממשל מטרופוליני, רפורמות בשלטון המקומי, דמוקרטיה מקומית, מעמדם של חברי מועצות הרשויות המקומיות, פערים תקציביים בין רשויות מקומיות, צמיחה מטרופולינית וניהול חופים. משמש מזה למעלה מ-20 שנה כיו"ר ועדות חקירה לגבולותיהן של רשויות מקומיות, וכיו"ר וכחבר בועדות העוסקות באיחוד רשויות מקומיות וברפורמות בשלטון המקומי, ושותף בצוותי תכנון ובמחקרי הערכה על תכנון ברמות המחוזית, המטרופולינית והארצית.