מר סטס דרפקין

סטס דרפקין
לרשימת הקורסים יש ללחוץ על התמונה

מתרגל בקורסים:

40942 מבוא למערכות מידע גאוגרפיות
40322 מבוא לחישה מרחוק
40834 סדנא בממ"ג ראסטרי