גב' יעל ישראלי

יעל ישראלי
לרשימת הקורסים יש ללחוץ על התמונה

מתרגלת בקורסים:

40107 מבוא לכרטוגרפיה
40101 מבוא לגאומורפולוגיה וסיכונים טבעיים
40111 מבוא לגאוגרפיה סביבתית