גב' טל אולוס

טל אולוס
לרשימת הקורסים יש ללחוץ על התמונה
מתרגלת בקורסים:

40615 מבוא לגאוגרפיה היסטורית-תרבותית של ירושלים לתקופותיה
40415 גישות ושיטות במחקר הגאוגרפי