לוח סיורים

 

סיורים לשנת תשע"ח- סמסטר א'

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנה א' -ב'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

מבוא לסובב הפיזי א'

שנה א'

 

70135

יגאל אראל

שני ימי סיור

ה'

ה'

23.11.17

11.1.18

 

גאוגרפיה עירונית

שנה א'

 

40130

נעם שובל

יום סיור

ה'

4.1.18

 

גיאואינפורמטיקה א'

שנה א'

40107

נעם לוין

שני ימי סיור

ה'

ה'

ה'

ה'

30.11.17

7.12.17

18.1.18

25.1.18

 

מבוא להידרולוגיה- שנה ב'

 

40106

אפרת מורין

יום סיור

ה'

4.1.18

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר ראשון שנים ב'-ג'

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום בשבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

גאוגרפיה של זיהום אור

40323

נעם לוין

יום סיור

 

22.11.17

ערב

תחבורה ואיכות הסביבה

40515

גלית כהן

יום סיור

ה'

10.5.18

 

גאומורפולוגיה וסוגיות

40110

נעם לוין

יום סיור

ה'

28.12.17 או 3.1.18

 

 

מועדי סיורים לתלמידי תואר שני

שם הקורס

מספר הקורס

שם המרצה

ימי סיור

(נוסף על השיעורים)

יום שבוע

מועדים וימים של  הסיור/ים

נוסף על סך המפגשים בקורס

מועדי סיורים בזמן השיעור

תמורות במדיניות הקרקעית

40831

ערן פייטלסון

יום סיור

ה'

21.12.17

 

שלטון מקומי ואתגרי

40896

ערן רזין

2 ימי סיור לברלין

א'-ו'

25.2-2.3.18

 

המעבר לחברה דלת פחמן

40825

איתי פישהנדלר

3 ימי סיור

א'-ב'-ג'

31.12.17-2.1.18 כולל לינה

 

שימור עירוני

40731

רן אהרנסון

סיורים במקום חלק מהשיעורים