סמינרים

קיימים מגוון סמינרים קבועים המתנהלים במחלקה. מטרת הסמינר היא לחשוף מחקרים בחזית הידע בפני חברי המחלקה והסטודנטים. סמינר הסגל מתקיים פעם בחודש ומארח חוקרים ממוסדות שונים בארץ ובחו"ל. הסמינר המחלקתי חושף בפני תלמידי מוסמך ומעלה מחקרים חדשים בתחומים מרחביים  רבים. בנוסף קיימת סדרה של סמינרים ייעודיים ותמטיים לפי תת-תחומים לתלמידי המחלקה: הסמינר התכנוני, הסמינר הסביבתי הסמינר הפיזי והסמינר ההיסטורי.


סמינר מחלקתי

40849 סמינריון מחלקתי

תוכנית  לשנה"ל תשע"ח סמסטר ב', יום ד (10:30-12:00) כיתה 2102

מרכז הסמינר: פרופ' איתי פישהנדלר  fishi@mscc.huji.ac.il

 

תאריך

שם מרצה

שם הרצאה

21.3.2018

מצגות תלמידים

 

25.4.2018

שרי קרוניש, עמותת במקום

תכנון מזרח ירושלים

9.5.2018

יהודה משי זהב, זק"א

ירושלים והצרכים של המגזר החרדי

6.6.2018

פרופסור שלמה חסון

הסכמים מדינים אפשריים בירושלים

20.6.2018

מצגות תלמידים

 

27.6.2018

מצגות תלמידים

 

 

 

סמינר סגל מורים ותלמידי מחקר מתקדמים

סמינר סגל מורי המחלקה מתקיים כארבע פעמים כל סמסטר.
מטרתו של הסמינר היא ליצור במה שתאפשר למורי המחלקה ולתלמידי המחקר שלה לדון בנושאים שונים המצויים בחזית המחקר הגאוגרפי.

 

מועדי סמינר סגל ודוקטורנטים (40941)- סמסטר א' תשע"ח

מרכז הסמינר: ד"ר עמית טובי amit.tubi@mail.huji.ac.il (טל' 02-5883352)

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:30-12:00 בחדר הסמינרים של המחלקה- 3610.
 

תאריך

מרצה

נושא

יום א'  29 באוקטובר 2017

 יעל בראש

Product differentiation and environmental standards diffusion:

Traceable evidence from the Indian textile, pharmaceutical and oil refineries industries

יום א' 19 בנובמבר  2017

 יעל אלוואיל

ההיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת ישראל כהיסטוריה של מגורים

 

יום א'  31 בדצמבר  2017

 איתי גרינשפן

Environmental Habitus: The Intergenerational Transmission of Environmental Behaviors in Cross-National Comparison

יום א' 21 בינואר  2018

 אנה גוטגרץ

פניה הארציות של העיר השמיימית - מרחב עירוני בירושלים במאה ה-12

 

דוקטורנטים שלב ב':
שימו לב כי על מנת שהקורס יירשם לכם כהשתתפות פעילה עליכם לפנות לד"ר עמית טובי, מרכז הסמינר, בסוף או תחילת כל הרצאה, על מנת שיירשום את נוכחותכם.