סמינרים

קיימים מגוון סמינרים קבועים המתנהלים במחלקה. מטרת הסמינר היא לחשוף מחקרים בחזית הידע בפני חברי המחלקה והסטודנטים. סמינר הסגל מתקיים פעם בחודש ומארח חוקרים ממוסדות שונים בארץ ובחו"ל. הסמינר המחלקתי חושף בפני תלמידי מוסמך ומעלה מחקרים חדשים בתחומים מרחביים  רבים. בנוסף קיימת סדרה של סמינרים ייעודיים ותמטיים לפי תת-תחומים לתלמידי המחלקה: הסמינר התכנוני, הסמינר הסביבתי הסמינר הפיזי והסמינר ההיסטורי.


סמינר מחלקתי

40849 סמינריון מחלקתי

תוכנית  לשנה"ל תשע"ח סמסטר א', יום ד (10:30-12:00) כיתה 2102

מרכז הסמינר: פרופ' איתי פישהנדלר  fishi@mscc.huji.ac.il

 

תאריך

שם מרצה

שם הרצאה

8.11.2017

שירה  תלמי, מתכננת מחוז ירושלים. מינהל התכנון

ירושלים בראי התכנון

22.11.2017

ד"ר אילן אזרחי

שפויה בחלומה - גאות ושפל ב-50 שנות איחוד ירושלים

13.12.2017

שוני גולדנברג, המשרד להגנת הסביבה

איכות סביבה בירושלים, מזרח ומערב

27.12.2017

ד"ר גלעד רוזן, המחלקה לגיאוגרפיה

כיווני צמיחה ופיתוח במטרופולין ירושלים

10.1.2018

פרופ' שלמה חסון, המחלקה לגיאוגרפיה

הסדרים מדינים אפשריים בירושלים

24.1.2018

ד"ר מלכה גרינברג, מכון טרומן

  הגאופוליטיקה של היומיום הירושלמי

 

 

 

סמינר סגל מורים ותלמידי מחקר מתקדמים

סמינר סגל מורי המחלקה מתקיים כארבע פעמים כל סמסטר.
מטרתו של הסמינר היא ליצור במה שתאפשר למורי המחלקה ולתלמידי המחקר שלה לדון בנושאים שונים המצויים בחזית המחקר הגאוגרפי.

 

מועדי סמינר סגל ודוקטורנטים (40941)- סמסטר א' תשע"ח

מרכז הסמינר: ד"ר עמית טובי amit.tubi@mail.huji.ac.il (טל' 02-5883352)

המפגשים יתקיימו בין השעות 10:30-12:00 בחדר הסמינרים של המחלקה- 3610.
 

תאריך

מרצה

נושא

יום א'  29 באוקטובר 2017

 יעל בראש

Product differentiation and environmental standards diffusion:

Traceable evidence from the Indian textile, pharmaceutical and oil refineries industries

יום א' 19 בנובמבר  2017

 יעל אלוואיל

ההיסטוריה של ארץ ישראל ומדינת ישראל כהיסטוריה של מגורים

 

יום א'  31 בדצמבר  2017

 איתי גרינשפן

Environmental Habitus: The Intergenerational Transmission of Environmental Behaviors in Cross-National Comparison

יום א' 21 בינואר  2018

 אנה גוטגרץ

פניה הארציות של העיר השמיימית - מרחב עירוני בירושלים במאה ה-12

 

דוקטורנטים שלב ב':
שימו לב כי על מנת שהקורס יירשם לכם כהשתתפות פעילה עליכם לפנות לד"ר עמית טובי, מרכז הסמינר, בסוף או תחילת כל הרצאה, על מנת שיירשום את נוכחותכם.