תוכניות לימודים

תואר בוגר

מידע והרשמה

הלימודים מתנהלים בשני מסלולים: דו-חוגי וחד-חוגי.

לימודי התואר הראשון כוללים לימודי חובה משותפים לכל התלמידים, ולימודי בחירה בהתאם לתחומי הגאוגרפיה השונים.

שנה א' מורכבת כמעט כולה מקורסי חובה ובשנים ב' ו-ג' ילמדו התלמידים גם לימודי בחירה. כמו כן משתתפים התלמידים בסיורים לימודיים הנלווים לחלק מהקורסים. בשנה א' ילמדו כל תלמידי המחלקה במסלול הדו-חוגי, ויהיו רשאים לעבור למסלול החד-חוגי בשנה ב' (בכפוף לתנאי הקבלה שיקבעו ע"י הפקולטה למדעי החברה).

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים

תכנית לימודים

חטיבה בגאואינפורמטיקה

מידע והרשמה

חטיבה בגיאואינפורמטיקה

החטיבה בגאואינפורמטיקה מיועדת להקנות ללומדים בה ידע תיאורטי ומעשי בתחום המידע הגיאוגרפי והשיטות החישוביות המודרניות בתחום זה תוך דגש על: מערכות מידע גיאוגרפי (ממ"ג), חישה מרחוק, בסיסי נתונים, סטטיסטיקה ומודלים מרחביים.

דרישת החטיבה היא ל- 32 נ"ז בנוסף על הנ"ז הנדרש בחוג/י הלימוד של הסטודנט. יחד עם זאת, בשל הקרבה הנושאית ללימודי הגאוגרפיה, עבור תלמידי גאוגרפיה, המחלקה  תכיר בחלק מנ"ז החטיבה במסגרת התואר הראשון בגאוגרפיה (חלק מקורסי החטיבה הנדרשים מהווים קורסי חובה בגאוגרפיה) ובלבד שיסיימו התלמידים את התואר במינימום הנ"ז הנדרש בתואר.

החטיבה תצוין בתעודת הבוגר של תלמיד שסיים את הלימודים בה בהצלחה.

החטיבה מוצעת לתלמידי בוגר במסלול דו חוגי וחד חוגי ופתוחה לכלל תלמידי האוניברסיטה החל משנה ב' ללימודיהם לתואר הראשון.

תנאי קבלה

קבלה לחטיבה על סמך ציוני שנה א'

תנאי סף להרשמה: ציון 85 לפחות ב 10 נ"ז הטובות מבין קורסי שנה א'

הרשמה לחטיבה

ההרשמה לחטיבה תתבצע באמצעות מזכירות המחלקה לגאוגרפיה, בין החודשים יולי – אוגוסט מידי שנה, על פי הפרסום שיופץ במחלקות השונות ובאתר המחלקה לגאוגרפיה (פרטים באתר ובמזכירות המחלקה).

יועץ החטיבה: פרופ' נעם לוין  טלפון 02-5881078, חדר 4620, מדעי החברה, הר הצופים

תכנית לימודים

תואר מוסמך

המחלקה לגאוגרפיה תעניק תואר מוסמך לתלמידים אשר יסיימו בהצלחה את לימודי הבוגר. הלימודים מתקיימים בשני מסלולים: מסלול מחקרי, הכולל כתיבת עבודת גמר ומסלול לא מחקרי.

תואר המוסמך יתאפשר במסגרת השילובים הבאים:

  • גאוגרפיה ללא מגמה וללא התמחות
  • גאוגרפיה במגמה היסטורית-יישובית
  • גאוגרפיה בהתמחות בניהול, תכנון ומדיניות הסביבה
  • גאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי (תואר משותף עם המכון ללימודים עירוניים)


תנאי קבלה

לפירוט תנאי הקבלה

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים


לימודי דוקטורט

תנאי קבלה ללימודי דוקטורט במחלקה

  • תואר מוסמך ממוסד אוניברסיטאי מוכר בציון 85 לפחות
  • עבודת גמר בציון 85 לפחות
  • אישור של חבר/ת סגל בכיר במחלקה לגאוגרפיה לגבי נכונותו/ה לשמש כמנחה
  • אישור הועדה ללימודי דוקטורט במחלקה לגאוגרפיה

מידע נוסף והרשמה באתר הרשות לתלמידי מחקר


תלמידים שסיימו לימודיהם לתואר מוסמך במסלול ב' (לא מחקרי) בממוצע של 85 ומעלה ומעוניינים להמשיך לתואר שלישי, יכולים להגיש בקשה להירשם במעמד "משלים למחקר" לצורך השלמת התזה.

את הבקשה, בליווי אישור מטעם המנחה המיועד/ת, יש להעביר לגב' אוראל לוי- רכזת לימודים מתקדמים בפקולטה למדעי החברה orele@savion.huji.ac.il, 02-5883416.

פרטים נוספים ניתן למצוא בפרק תלמיד משלים מחקר בשנתון הפקולטה למדעי החברה.תואר מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה

עליית החשיבות של נושאים סביבתיים בשיח המדיניות הישראלי, והצפי שהלחצים הסביבתיים ילכו ויחריפו כתוצאה מהמשך תהליכי הצמיחה וההצטופפות המאפיינים את ישראל, מחייבים הכשרת מומחים בתחומי המדיניות והניהול הסביבתי אשר יוכלו לעבוד במשותף עם מומחים מדיסציפלינות אחרות. התמודדות עם בעיות סביבתיות מחייבת עבודת צוות של מומחים בתחומים שונים. בייחוד יש צורך בשילוב בין מומחים בדיסציפלינות מהמדעים הניסויים עם מומחים בתחומי המדיניות והניהול.

הפקולטה למדעי החברה בשיתוף ביה"ס המתקדם ללימודי הסביבה באוניברסיטה העברית מציעים תואר מוסמך בניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה המתמקד בהכשרת מומחים בתחומי הניהול והמדיניות הסביבתית תוך מתן הכלים לעבודת צוות עם מומחים מהמדעים הניסויים.

התכנית מיועדת לתלמידים מצטיינים מתחומי דעת שונים אשר זה עתה סיימו לימודיהם לתואר בוגר וכן לאלו אשר נמצאים בשוק העבודה ומעוניינים לבסס הבנתם בתחומי ניהול ומדיניות משאבי טבע וסביבה.

לחצו כאן להרשמה ומידע נוסף

לחצו כאן לרשימת הקורסים

לאתר ביה"ס המתקדם ללימודי הסביבה


תוכנית לימודים