פרטי התקשרות ושעות קבלה

המחלקה לגאוגרפיה - שעות קבלה מרצים - סמסטר ב'

 

שם
 

שעות קבלה
 

טלפון
 

דוא"ל
 

חדר
 

ד"ר רן אהרנסון

ד' 16:00-17:00

5883356

msranaar@mscc.huji.ac.il

4622

פרופ' רוני אלנבלום

מרכז סמינר סגל מורים ודוקטורנטים (סמ' ב').

בתיאום מראש

5883354

msronni@mscc.huji.ac.il

4607

מר עדי בן-נון

בתיאום מראש

5881287

bennun@cc.huji.ac.il

3604

ד"ר גלית בלנקשטיין-כהן

שבתון

5881078

msgalic@mscc.huji.ac.il

4620

ד"ר עמית טובי

ג' 12:10-13:10

5883340

amit.tubi@mail.huji.ac.il

4618

פרופ' נעם לוין

מנהל אקדמי- המרכז לגיאוגרפיה חישובית.

יועץ החטיבה לגאואינפורמטיקה.

לא מלמד בסמסטר ב'

5881078

noamlevin@mscc.huji.ac.il

4620

פרופ'  אפרת מורין

בתיאום מראש

6584669

msmorin@mscc.huji.ac.il

3601

ד"ר אמילי סילברמן

ג' 12:00-13:00

5883353

emilysilv@gmail.com

4619

פרופ' ערן פייטלסון

ג' 16:00-17:00

5883346

msfeitel@mscc.huji.ac.il

4611

ד"ר איתי פישהנדלר

מרכז ההתמחות בניהול תכנון ומדיניות הסביבה.

מרכז סמינר סגל מורים ודוקטורנטים (סמ' ב').

ד' 13:30-14:30

5883349

fishi@mscc.huji.ac.il

4609

פרופ' דני פלזנשטיין

ראש המחלקה

ג' 09:00-10:00

5883343

msdfels@mscc.huji.ac.il

4605

פרופ' עמוס פרומקין

בתיאום מראש

6584751

054-8820489

amos.frumkin@mail.huji.ac.il

 

ד"ר שאול  ציונית

ג' 12:05-13:05

(בתיאום מראש)

 

shaultz@openu.ac.il

 

פרופ' סיגל קפלן

ג' 14:00-16:00

5883020

sigal.kaplan@mail.huji.ac.il

4604

ד"ר גלעד רוזן

יועץ תואר בוגר

א' 09:00-10:00

5883344

gillad.rosen@mail.huji.ac.il

4608

פרופ' ערן רזין

ראש תוכנית לגאוגרפיה ותכנון עירוני ואזורי

ג' 11:00-12:00

5883351

msrazin@mscc.huji.ac.il

4617

פרופ' ריכב (בוני) רובין

יועץ המגמה בהיסטוריה יישובית

ג' 09:00-10:00

5881141

msbuni@mscc.huji.ac.il

4605 א

פרופ'  נעם שובל

יועץ ללימודי מוסמך ודוקטורט

בתיאום מראש

5881433

noamshoval@huji.ac.il

3611

ד"ר דרור קוכן

יום ב' 

(בתיאום מראש)

 

Dror.Kochan@mail.huji.ac.il

 

ד"ר ג'ולי טרוייטר

בתיאום מראש

 

Julie.TROTTIER@mail.huji.ac.il

 

ד"ר אייל אשבל

יום ג'

בתיאום מראש

 

nitsan@bezeqint.net

 

ד"ר אמיר גלילי

א' 11:30-12:30

 

amitay@modus.org.il                        

 

ד"ר אורית סקולטסקי

אחרי השעור

 

yaara.rosner@gmail.com                  

 

צאלה קרניאל

ג' 17:00-18:00

 

tzeela.karniel@gmail.com

 

דני עמיר

בתיאום מראש

 

oriamir@zahav.net.il