סמינר מחלקתי

40849 סמינריון מחלקתי

תוכנית  לשנה"ל תשע"ח סמסטר ב', יום ד (10:30-12:00) כיתה 2102

מרכז הסמינר: פרופ' איתי פישהנדלר  fishi@mscc.huji.ac.il

 

תאריך

שם מרצה

שם הרצאה

21.3.2018

מצגות תלמידים

 

25.4.2018

שרי קרוניש, עמותת במקום

תכנון מזרח ירושלים

9.5.2018

יהודה משי זהב, זק"א

ירושלים והצרכים של המגזר החרדי

6.6.2018

פרופסור שלמה חסון

הסכמים מדינים אפשריים בירושלים

20.6.2018

מצגות תלמידים

 

27.6.2018

מצגות תלמידים