סמינר מחלקתי

40849 סמינריון מחלקתי

תוכנית  לשנה"ל תשע"ח סמסטר א', יום ד (10:30-12:00) כיתה 2102

מרכז הסמינר: פרופ' איתי פישהנדלר  fishi@mscc.huji.ac.il

 

תאריך

שם מרצה

שם הרצאה

8.11.2017

שירה  תלמי, מתכננת מחוז ירושלים. מינהל התכנון

ירושלים בראי התכנון

22.11.2017

ד"ר אילן אזרחי

שפויה בחלומה - גאות ושפל ב-50 שנות איחוד ירושלים

13.12.2017

שוני גולדנברג, המשרד להגנת הסביבה

איכות סביבה בירושלים, מזרח ומערב

27.12.2017

ד"ר גלעד רוזן, המחלקה לגיאוגרפיה

כיווני צמיחה ופיתוח במטרופולין ירושלים

10.1.2018

מריק שטרן 

בין החומה לקניון: הגאוגרפיה של המפגש בין ישראלים ופלסטינים בירושלים 

24.1.2018

ד"ר מלכה גרינברג, מכון טרומן

  הגאופוליטיקה של היומיום הירושלמי