סמינר במדיניות סביבתית

 40681 סמינר במדיניות סביבתית סמסטר ב' תשע"ז

ההרצאות תתקיימנה באנגלית בימי רביעי בשעות 10:30-12:00 בחדר 2302. מרכז הסמינר– פרופ' ערן פייטלסון,  02-5883346 , msfeitel@mail.huji.ac.il

 

15.3.17 -  Dr. Rachel Cooper, Promoting and contesting hydropower development: the case of the lower Mekong

================================================================================

26.4.17 -  Prof. Paul Kay, University of Waterloo, Canada, Can a “water-rich” country have problems managing water?

================================================================================

17.5.17 -  Dr. Amit Tubi, The Hebrew University, Transformational change in response to droughts: Lessons from a transformed country

================================================================================

14.6.17 -  Dr. Yaakov Garb, Ben-Gurion University, The Israeli-Palestinian E-waste System: Background, Findings, Reflections

================================================================================