טופס בדיקת חובות

לפניכם טפסים לבדיקת חובות.
טפסים אלו אינם מהווים אישור רשמי, אלא נועדו לסייע לבדיקת יתרת חובות לתואר.
באחריותכם לבצע בדיקה חוזרת של יתרת נקודות הזכות עפ"י גיליון הציונים האישי.